Nordiska branschorganisationen
för leverantörer till drivmedelsbranschen

Alla
Nyheter
Press releases
Myndighetsinfo
 

Branschorganisationen
inom drivmedelsbranschen

Scandinavian Petroleum Technic Association,SPT är en nordisk branschorganisation för företag som arbetar med byggnation, installation, service och underhåll av drivmedelsanläggningar.

Kvalitativa utbildningar

Våra utbildningar riktar sig till alla som utför arbeten inom eller i anslutning till en drivmedelsanläggning. Genom dialog med deltagarna utvecklas och förbättras kursutbudet kontinuerligt.

Metodhandboken

Metodhandboken är ett uppslagsverk med information och vägledning för kontrollanter, beställare, konsulter och tillsynsmyndigheter. Särskilt intressant är den för företag som ackrediterats som kontrollorgan av cisterner och rörledningar.