Arbejde på brændstofanlæg

Arbejde på brændstofanlæg

Arbejde på brændstofanlæg, Ansvar - Retningslinjer – Risiko, er en uddannelsespakke for ansatte i virksomheder, der leverer produkter og serviceydelser til brændstofindustrien og der i øvrigt igennem deres arbejde færdes ofte på sådanne anlæg. Målet er at samtlige personer der igennem deres daglige arbejde færdes på  brændstofanlæg, gennemgår og består de for dem relevante kurser.

 

En komplet uddannelse

Uddannelsen kan læses på flere måder. Mange vælger at læse kurset via SPT’s web baserede platform. På den måde har du mulighed for at studere og tage delprøver når det passer dig enten hjemme eller på din arbejdsplads. Uddannelsen kan også gennemføres i plenum med dine kolleger hvor prøverne naturligvis gennemføres individuelt.

 

Uddannelsen indeholder følgende kapitler.

Kapitel 1

Præsentation af kurset – omfang og afgrænsninger 

Kapitel 2

Brand- og eksplosionsfare 

Kapitel 3

Arbejdsmiljø – sikkerhed og sundhed 

Kapitel 4

Etablering – indretning af brændstofanlæg 

Kapitel 5

Udstyr og komponenter på brændstofanlæg 

Kapitel 6

Drift og vedligehold af brændstofanlæg 

Kapitel 7

Metrologi – krav til etablering/drift af måleudstyr (MID) 

Kapitel 8

Ombygninger – væsentlige ændringer 

Kapitel 9

Saneringer – herunder forureninger og sløjfning af brændstofanlæg 

Kapitel 10

Elsikkerhed (Svensk afsnit, er derfor blot som inspiration)

 

Tilgang under hele uddannelsesforløbet

I uddannelsen indgår en uddannelseslicens for hver kursusdeltager, denne gælder i 3 år. Licensesen giver kursusdeltageren tilgang til uddannelses pakken under hele denne periode og kan derved anvendes som et opslagsværk. Under licensperioden sker der løbende opdateringer herunder når der eksemplevis kommer lovændringer. Når der sker opdateringer vil du automatisk modtage besked om dette via din mail.

 

Certifikat og diplom

Når en deltager har bestået det bestilte kursus sendes der automatisk et certifikat ( udseende og størrelse som et betalingskort ) og et diplom til personen. Person og firma registreres samtidigt på en liste over certificerede personer/firmaer og modtager ligeledes en attest på at vedkommende har bestået – dette kan anvendes i firmaets kvalitets system. 

 

Pris webb utbildning

DeltagerKategori 1 (alle 9 afsnit) Kategori 2 (3 afsnit)
SPT-medlem5 000 DKK3 000 DKK
Ikke SPT-medlem8 000 DKK5 000 DKK

 

Mængde rabat

25 eller flere 10% rabat