Nyheder

Myndighetsinfo
- Enhver -
Nyheter
Pressmeddelanden
Myndighetsinfo

Remiss av föreskrifterna om Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter som nu finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida och i filer nedan.

Föreskrifterna som i första hand berör drivmedelsbranschen är inom vägtrafik.

Föreskrifterna berör även ett flertalet aktörer inom järnväg, luftfart och sjöfart.

Svar på remissen kan lämnas via SPT, då behöver SPT få in synpunkter senast 19 maj till jan-erik@sptass.eu

Synpunkter på remissen kan även lämnas direkt till Transportstyrelsen...

Læs mere

Välkommen att ta del av denna remiss om förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor på bensinstationer. Föreskriften kommer att ersätta Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon med ändringsföreskrifter. 

Remissen är en uppföljning av den remiss som skickades ut i maj 2013. Transportstyrelsen har valt att ta hänsyn till många av de synpunkter som inkom, och vissa ändringar är av en sådan omfattning att vi ser behov av att remittera...

Læs mere

Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor börjar gälla den 1 oktober 2013.

I föreskrifterna framgår om en hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. Hantering som nu behöver tillstånd och som inte behövt det tidigare har ett år på sig att söka tillstånd. Föreskrifterna (MSBFS 2013:3) ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

För att hämta handboken...

Læs mere

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB bjuder in intresserade att lämna synpunkter på förslag till reviderad föreskrifter om rörledningar och cisterner för brandfarliga vätskor. Ta del av remissen och tillhörande dokument nedan.

 

För de som är intressera att lämna synpunkter/yttrande på remissen under SPTs flagga mailas  synpunkter till jan-erik@sptass.eu senast den 23 september så att en sammanställning av svar från SPTs medlemmarna kan göras. Remissvar lämnas...

Læs mere

Transportsstyrelsen välkommnar alla som är intresserad att ta del av Transportsstyrelsens förslag till föreskrifter om återföring av bensinångor på bensinstationer. Föreskrifterna kommer att ersätta Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon med ändringsföreskrifter.

 

Förslaget innehåller bestämmelser om system för återföring av bensinångor till tankbil vid påfyllning av cistern på bensinstation, system för återföring av bensinångor vid tankning av motorfordon, kontroll av system för...

Læs mere

Sider