Kontrollskjema tilstandskontroll GUP-tanker

 

Kontrollskjema tilstandskontroll GUP-tanker

Onsdag, 8 maj, 2019

Rapport tilstandskontroll glassfibertanker som du her kan laste ned er obligatorisk for alle som gjennomfører tilstandskontroll av glassfibertanker.

 

Dette skjemaet et utviklet basert på kontrollørenes erfaringer og i samarbeide med oljeselskapene Skjemaet skal brukes ved kontroll og rapportering til tankeier. Bruk av andre skjemaer fører trolig til at tankeier avviser rapporten.

 

Skjemaet er i stor grad bygget opp ved hjelp av rullegardinmenyer for svaralternativer og med noe innebygd logikk. Slik går du frem:

Last ned skjemaet og sett inn firmaets logo oppe i venstre hjørnet. Gjør skjemaet så tilgjengelig for kontrollørene som en integrert del av HMS-systemet deres.
Det er ett skjema for hver tank.

 

Fyll ut «Generell informasjon» og bruk gjerne kommentarfeltet for ytterligere opplysninger.


Evt. funn du gjør skal merkes av på tankskissene. Dette gjør du ved hjelp av elektronisk penn. Har du ikke PC som støtter dette må du gjøre det manuelt – på papir.

 

Alle kritiske funn skal dokumenteres med bilder.

Følg skjemaet videre for andre gjennomførte kontroller og konklusjoner.

Vi er opptatt av å videreutvikle dette skjema basert på dine erfaringer.

 

Alle SPT medlemmer kan hente kontrollskjemaet for GUP tanker under innlogging: ADMISTRATION/Medlem informasjon/dokument/ Norge/ GUP skjemaet.

 

De som ikke er medlem kan bestille GUP skjemaet med mail till support@sptass.eu

 

Alle slike tilbakemeldinger er velkomne og sendes skriftlig til morten@pekama.no.

More news

Metodhandboken finns bara i digitalutgåva.
Digital metodhanbok ”Underhåll och 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem för spill- och dagvatten” beställer du via SPT:s Jan-Erik Lindström mail jan-erik@sptass.eu

 

Kontrollrapporterna för 6-månaders och 5-årskontrollen av oljeavskiljarsystem kan medlemmar i SPT hämt under inloggning på SPTs hemsida och STORs medlemmar kan hämta kontrollrapporterna under inloggning på STORs hemsida.
Kontrollrapporterna kan...

Læs mere

Vissa miljöhjältar döljer sig bokstavlig talat under jord. Nu lyfter Swedac fram oljeavskiljaren - som med rätt tillsyn - kan bli ett mer effektivt verktyg i svenska kommuners klimatarbete. I ett seminarium nyligen kunde miljöinspektörer från landets alla kommuner ställa sina frågor om oljeavskiljare.

 

Det finns omkring 40 000 oljeavskiljare i Sverige. Somliga har varit nedgrävda vid den lokala bensinmacken sedan 1960-talet, andra installerades i går. Oavsett vilket ska oljeavskiljare kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de fungerar. Kontroller ska göras...

Læs mere

Försäkringar - bättre skydd, lägre premie

SPT Försäkringsservice, läs mera här

 

Hjerta har tillsammans med SPT tagit fram ett försäkringspaket är väldigt konkurrenskraftig i pris, samtidigt som omfattningen är väl tilltagen för att passa de flesta verksamheter för SPTs medlemsföretag.

 

Försäkringar är en viktig del av företagets möjlighet att verka långsiktigt, utan oron att bli ekonomiskt lidande vid en eventuell skada.

Som alla vet är det en djungel av olika...

Læs mere

SPT har gleden av å introdusere autorisasjonskurs i 5-års kontroll av oljeutskiller. 
Kurset er kommet i stand i et samarbeid mellom SPT, Odin Maskin AS og Vestfold Plastindustri AS
I tillegg til 5-års kontroll, omfatter kurset også lover og forskrifter, vedlikehold og kontrolloppgaver, ulike typer oljeutskilleranlegg etc.
Etter gjennomført kurs og bestått eksamen mottar kursdeltakerne et autorisasjonsbevis fra SPT.
Autorisasjonsbeviset er gyldig i 5 år.

Dato: 13. november 2019 
Tid:...

Læs mere

SPT har gleden av å introdusere autorisasjonskurs i 5-års kontroll av oljeutskiller. 
Kurset er kommet i stand i et samarbeid mellom SPT, Odin Maskin AS og Vestfold Plastindustri AS
I tillegg til 5-års kontroll, omfatter kurset også lover og forskrifter, vedlikehold og kontrolloppgaver, ulike typer oljeutskilleranlegg etc.
Etter gjennomført kurs og bestått eksamen mottar kursdeltakerne et autorisasjonsbevis fra SPT.
Autorisasjonsbeviset er gyldig i 5 år.

Dato: 16. oktober 2019 (dagen etter...

Læs mere

En uavhengig test publisert av Tysklands største bilmagasin Auto Motor & Sport viser at luften som slippes ut av nye dieselbiler er renere enn luften som blir tatt inn.

Les here

 

Source: Nettavisen

Læs mere

Dato: 17. oktober 2019
Tid: Kl 10:00 til kl 16:00 (valgfri felles middag kl 1630)
Sted: Radisson, Gardermoen (Radisson Blu Airport Hotel)
Tradisjonen tro arrangeres den årlige bransjedagen med mange spennende og aktuelle emner.
Årets agenda er også lagt opp slik at det blir god tid til mingling mellom forelesningen, og dagen avsluttes med en felles middag (valgfritt). 

Program:
09:30 – 10:00 Registrering og kaffe
10:00 –...

Læs mere

Sider