Personoplysningspolitik

Personoplysningspolitik

Personoplysningspolitik

SPT SCANDINAVIAN PETROLEUM TECHNIC ASSOCIATION (873201-3316), herefter benævnt "SPT", er en brancheorganisation for leverandører til brændstofbranchen. I forbindelse med, at du køber tjenester fra SPT, vil SPT skulle behandle oplysninger om dit navn og dine kontaktoplysninger for, at kontakte dig i forbindelse med de tjenester, du behøver, samt i den udstrækning, der kræves for udførelsen af tjenester og for at kunne tage betaling for disse. SPT forbeholder sig også retten til efter en interesseafvejning, at anvende dit navn og dine kontaktoplysninger til direkte marketings formål inden for maksimalt et år fra dit seneste køb hos SPT. Derefter vil dine personoplysninger kun blive lagret i den udstrækning, der kræves for bogføringstekniske formål.

 

Hvis du ikke har givet dit samtykke dertil, vil dine personoplysninger ikke blive behandlet på anden måde eller til andet formål end det, der er beskrevet ovenfor, og de vil ikke blive delt med tredjepart.

Du har altid ret til at anmode om adgang til, samt rettelse eller sletning af de oplysninger, som SPT lagrer eller på anden måde behandler, og som vedrører dig som person. Du kan også anmode om begrænsning i behandlingen af dine personlige oplysninger, og du har mulighed for at gøre indsigelse mod eventuel behandling, ligesom du har ret til dataportabilitet. Hvis du mener, at SPT har handlet i strid med databeskyttelsesforordningen, har du ret til, at klage til databeskyttelsesinspektoratet (som vil ændre navn til integritetsbeskyttelsesmyndigheden).

For at kunne behandle dine personlige oplysninger til andre formål end dem, der er beskrevet i det første afsnit, skal SPT i henhold til databeskyttelsesforordningen indhente dit samtykke. Samtykke gives ved at markere felterne om samtykke på bestillingssiden. Du er aldrig tvunget til, at give samtykke til SPT, og det påvirker ikke dine muligheder for, at indgå aftale med SPT om køb af tjenester.

Den person, der giver et samtykke, har altid ret til at tilbagetrække det efterfølgende. Samtykke tilbagetrækkes nemmest ved at kontakte SPT via e-mail, på adressen nedenfor. Angiv hvilket samtykke, du vil trække tilbage, i din e-mail. Et tilbagetrukket samtykke, får kun virkning på sådan behandling af dine personlige oplysninger, der sker efter tilbagetrækkelsen.

 

SPT indhenter i øjeblikket samtykke til tre forskellige formål. De forskellige formål vedrører forskellige kategorier af personoplysninger.

 

Samtykke til direkte markedsføring og indhentning af oplysninger om fremtidige begivenheder og nyheder vedrører kun dit navn og dine kontaktoplysninger. Oplysninger vil blive behandlet inden for fire år efter dit seneste køb af tjenester fra SPT. Hvis der ikke gives samtykke, vil du ikke automatisk modtage sådanne oplysninger, men skal selv holde dig opdateret om fremtidige begivenheder og nyheder fra SPT.

 

Samtykke til lagring vedrørende dit navn, dit personnummer, dit billede og de uddannelser, du har taget hos SPT, er kun noget, du giver for efterfølgende, at kunne anmode om et bevis fra SPT om, at du har taget et bestemt kursus hos SPT. Oplysninger vil blive behandlet inden for fire år efter den sidste gennemførte uddannelse. Hvis der ikke gives samtykke, kan du således ikke efterfølgende kunne bevise, at du har den kompetence, du har opnået gennem kursusdeltagelse, eftersom alle oplysninger om dette vil blive slettet.

 

Samtykke til at meddele ID06 AB dit navn, dit personnummer, dit billede og de uddannelser, du har taget hos SPT, er noget du giver, for at disse oplysninger kan lagres i ID06-systemet. Det giver tredjepart mulighed for straks at se, hvilke kompetencer du har tilegnet dig ved, at uddanne dig hos SPT i forbindelse med, at du identificerer dig gennem ID06-systemet. Oplysningerne vil blive behandlet inden for fire år efter sidste gennemførte uddannelse. Hvis der ikke gives samtykke, vil du ikke gennem identificering via ID06-systemet kunne fremvise de kompetencer, du har opnået via SPT, for en arbejds- eller opgavegiver.

 

Eftersom disse oplysninger er rettet mod den person, som de personlige oplysninger vedrører, er det vigtigt, at disse oplysninger modtages af den, som de personlige oplysninger vedrører. SPT accepterer ikke indgivelse af personlige oplysninger fra nogen anden person end den, oplysningerne vedrører, uden dennes samtykke. Ved at klikke på, at du har læst og modtaget disse oplysninger, bekræfter du også, at du enten er den person, som de indgivne personlige oplysninger vedrører, eller at du har fået et retsligt bindende samtykke fra denne person til, at indgive oplysningerne til SPT til den behandling, der påtænkes.

 

 

Ansvarlig for personoplysningerne er:

SPT ASSOCIATION, 873201-3316

Mailbox 2453

111 75 Stockholm

Tlf.: 0708 32 60 00

E-mail: spt@sptass.eu

Web: www.sptass.eu