Ser tilbage

Ser tilbage

Historien om SPT begynder i Sverige under anden verdenskrig da et antal montører bliver ansat hos olieselskaberne for at kunne vedligeholde forsvarets benzin og olieanlæg. Samtidigt gør man i olieselskaberne sig klar til etableringen af egne benzinanlæg når freden kom.

Da så freden endelig kom fandtes der masser af arbejde. Over hele landet skulle der hurtigst muligt etableres anlæg og opsættes pumpeudstyr. Olieselskaberne ansatte rigtigt mange personer til dette arbejde, personer som alle skulle oplæres – arbejdsforholdende dengang var dog aldeles uacceptable i forhold til den nuværende standard. Omkring på samme tidspunkt indså flere af de mere erfarne montører at der fandtes muligheder for at etablere egne forretning – Disse montører blev entreprenører. 

 

Fuld fart ind i fremtiden

I takt med at bilismen øgedes i 50, 60 og 70 tallet blev der bygget flere og flere benzinstationer og da det toppede i 60 erne var der i DK ca 10.000 anlæg og ca. det samme i Sverige. På ca. samme tidspunkt lancerede Ericsson firmaet AB AutoTank  i Sverige en verdensnyhed – en seddel automat – og i DK udviklede firmaet KH Andersen og Dansk Olie- Måler Service A/S de første selvbetjeningsanlæg.

 

Et nyt kapitel

Under årenes løb blev det tydeligt at branchen behøvede en egen forening som med en vi tyngde kunne varetage medlemmernes (entreprenørenes) interesser.  I foråret 1973 førtes de første forhandlinger mellem et antal entreprenører som alle havde indset behovet for at samle sig og dermed opnå bedre gennemslagskraft. Den 12. Maj 1973 blev SMF - Skandinaviska Mätarservicefirmors Förbund således grundlagt.

SMF arbejdede for at skabe en livskraftig organisation og for at blive en naturlig samarbejdspartner  for olieselskaberne, myndigheder og for kunderne. Fra i slutningen af 70 erne blev også firmaer fra Danmark, Norge og Finland medlemmer i foreningen.

Ved årtusinde skiftet byttede SMF navn til Scandinavian Petroleum Technic Association (SPT) – da det tidligere navn ikke i tilstrækkelig grad udtrykte at det nu var en Nordisk forening.  Samtidigt fornyedes organisationen for bedre at kunne møde kundernes og fremtidens krav. Målet var, og er også i dag , at SPT skal stå for et højt kundskabsniveau og sikkerhedsniveau blandt medlemmerne, og for til stadighed at levere en god kvalitet. De seneste 10 år har SPT arbejdet intenst på at forøge samarbejdet med myndigheder og kunder i vor branche. Desuden har fokus ligeledes været rettet imod at skabe en egentlig uddannelse for personer der færdes på benzin anlæg – en uddannelses pakke der har været tilgængelig både fysisk og digitalt (e – learning).