Vår bransch

Vår bransch

Hver dag tager millioner af danskere til Skole og job, pakker sendes og råvarer transporteres. Oftest sker det på vore veje, i såvel tætbebyggede områder eller i landdistrikterne .

Brændstof i forskellige former har været og kommer også forsat til  at være en vigtig forudsætning  for samfundets forsatte udvikling.

Vi som på den ene eller anden måde arbejder med brændstofanlæg , med alt fra installationer til reparation og sanering – repræsenterer via vore medlemsfirmaer mange 100 ansatte og med en betydelig omsætning . Blandt os findes Nordens mest kendte firmaer indenfor vor branche. I medlemsfirmaerne findes der et stort antal faggrupper så som ingeniører, montører, el installatører og produktudviklere.

Brændstofbranchen er inde i en tid med store forandringer. Samtidigt med at benzin og dieseldrevne køretøjer bliver mere og mere effektive gør forskningen stadigt nye fremskridt gældende alternative brændstoffer. Dog udgør de nye brændstoftyper eller drivmidler blot nogle få procent af den totale mængde som kræves for at drive Danmarks bilflåde.

 

Vi står ooverfor en interessant fremtid. En fremtid hvor nytænkning, kvalitet og uddannelse bliver grundlæggende for at kunne være med i konkurrencen i en verden  hvor både udfordringerne og mulighederne er stører end nogensinde.  Vi ser frem mod en spændende rejse sammen med vore samarbejdspartnere.