The Nordic trade association for fuel industry contractors and suppliers

Nya cisternföreskrifter från MSB och Naturvårdsverket: Se filmerna från infomötet
All
News
Press releases
Regulations

SPT - A NORDIC TRADE ASSOCIATION

Scandinavian Petroleum Technic Association - SPT - is a Nordic trade association for companies involved in the construction, installation, service and maintenance of fuel facilities.