The Nordic trade association for fuel industry contractors and suppliers

Nya cisternföreskrifter: Informationsmöte på Arlanda den 6 september

MSB, Naturvårdsverket och Swedac på plats.

All
News
Press releases
Regulations

SPT - A NORDIC TRADE ASSOCIATION

Scandinavian Petroleum Technic Association - SPT - is a Nordic trade association for companies involved in the construction, installation, service and maintenance of fuel facilities.