News

Display:    All   News   Press releases   Regulations
- Any -
- Any -
Nyheter
Pressmeddelanden
Regulations

SPT har siden februar 2017 arrangert i alt 9 kurs i tilstandskontroll av GUP-tanker og autorisert et stort antall kontrollører. Kursene og samarbeidet med de autoriserte kontrollørene har gitt SPT verdifull kunnskap og erfaring som er nyttig og viktig for videreutvikling av kurset og videre utdanning av de autoriserte kontrollørene.

 

Erfaringen og tilbakemeldingene avdekker rom for forbedringer av kontrollmetodikk, vurdering av tankenes tilstand og fastsettelse av neste kontrollpunkt. Vi erfarer at vurderingene som gjøres, anbefalingene som gis til tankeier og...

Read more

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurser:

 

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder.

 

Kurs i kontroll av oljeavskiljare kommer att hållas den 24 oktober 2018 på Scandic Alvik, Stockholm.

 

5-års kontroll – Start med samling och kaffe kl 09.30, kursen startar kl 10.00 och slutar med provskrivning 16.15 – 17.15....

Read more

Dato: 4. Oktober 2018

Tid: Fra kl 10 til ca. 14.30 – Der vil blive serveret en let frokost samt kaffe

Sted: Copenhagen Conference Center, Tårnfalkevej 17, 2650 Hvidovre  ( Samme sted som sidste år - Der er fri parkering ).

 

Efter sidste års første temadag i DK, og med de mange positive tilbagemeldinger, er det med stor fornøjelse herved at kunne invitere til endnu en SPT temadag i Denmark. 

Temadagene er tænkt som et arrangement hvor man tager et eller flere emner op som...

Read more

Dato: 18. oktober 2018

Tid: Kl 10:00 til kl 16:00

Sted: Radisson, Gardermoen (Radisson Blu Airport Hotel)

 

Erfaring fra tidligere bransjedager gjør at vi i år legger opp til færre forelesere og litt utvidet tid.

Vi planlegger også en middag etter forelesningene slik at de som ønsker det kan fortsette med samtaler.

 

Programmet er ikke helt klart men vi vil berøre følgende emner: Kontroll av oljeutskiller(NS-EN 858)

Hydrogen / Ladestasjoner / Tankforskriften i praksis...

Read more

Naturvårdsverket har lämnat ut en remiss gällande förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).


Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om tillämpning av bestämmelser i NFS 2017:5.
Syftet med vägledningen är att underlätta föreskriftenas tillämpning och tillsynsmyndigheters handläggning av ärenden inom föreskriftenas tillämpningsområde. Vägledningen innehåller tolkningar av föreskriftenas bestämmelser och ger stöd i tillsynsmyndigheters...

Read more

Metodhandboken för kontroller av cisterner och rör är uppdaterad enligt de nya föreskrifterna från MSB och Naturvårdsverket som gäller utom och inom vattenskyddsområden.

 

Nytt kring kontroller och ackreditering

Från och med den 1 juli omfattar ackrediteringen från Swedac enbart kontroller av cisterner enligt MSBFS 2018:3*, gäller för alla kontroller både utom och inom vattenskyddsområden. Inom vattenskyddsområden ska även en icke ackrediterad kontroll utföras av det sekundära skyddet enligt NFS 2017:5**. Inom ett vattenskyddsområde...

Read more

Pages