Nordisk bransjeorganisasjon 
for leverandører til drivstoffbransjen

Alle
News
Press releases
Regulations
 

bransjeorganisasjon 
i brennstoffindustrien

SPT Association,SPT är en nordisk branschorganisation för företag som arbet med byggern, installation, service and underhållet av drivmedelsanläggningar.

kvalitativ utdanning

Våre kurs er beregnet på alle som utfører arbeid innenfor eller i tilknytning til en drivstoffanlegg. Gjennom dialog med deltakerne utviklet og forbedret kurstilbud kontinuerlig.

Metoder håndbok

Metoder Handbook er et oppslagsverk for informasjon og veiledning for kontrollere, kunder, konsulenter og myndigheter. Spesielt interessant er de selskapene som er akkreditert som en inspeksjon av tanker og rørledninger.