En tillbakablick

En tillbakablick

Historien om SPT begynner i Sverige under den andre verdenskrig da et antall montører blir ansatt hos oljeselskapere for å kunne vedlikeholde forsvarets bensin og oljeanlegg. Samtidig gjør man i oljeselskapene seg klar til etableringen av egne bensinanlegg når freden kom.

Når freden endelig kom fantes det masse av arbeid. Over hele landet skulle det hurtigst mulig etableres anlegg og monteres pumpeutstyr. Oljeselskapene ansatte veldig  mange personer til dette arbeidet, personer som alle trengte opplæring, og arbeidsforholdene den gang var helt uakseptabel i forhold til den nåværende standard. Omkring på samme tidspunkt inså flere av de mer erfarne montører at det var muligheter for å etablere egen forretning, og disse montørene ble entreprenører.

 

Full fart inn i fremtiden.

I takt med at bilismen økte på i 50, 60 og 70 tallet, ble det bygd flere og flere bensinstatsjoner og da det toppet seg på slutten av 60 tallet var det i Norge ca 5.000 anlegg, mot ca 10.000 i Sverige og ca det samme i Danmarkt. I samme periode lanserte Ericsson firmaet AB AutoTank  i Sverige en verdensnyhet – en seddelautomat – og i Danmark utviklet firmaene KH Andersen og Dansk Olie- Måler Service A/S det første selvbetjeningsanlegg.

 

 

Et nytt kapittell

I årenes løp ble det tydelig at bransjen trengte en egen forening som med mer tyngde kunne ivareta medlemmenes (entreprenørenes) interesser.  Våren 1973 ble de første forhandlingene mellom et antall entreprenører gjennomført, som alle hadde innsett behovet for å stå sammen for å oppnå en bedre gjennomslagskraft. Den 12. mai 1973 blev SMF - Skandinaviska Mätarservicefirmors Förbund derfor grunnlagt.

SMF arbeidet for å skape en livskraftig organisasjon og for å bli en naturlig samarbeidspartner for oljeselskapene, myndigheter og for kundene. På slutten av 70 tallet, ble også bedrifter fra Norge , Danmark og Finland medlemmer i foreningen.

Ved årtusenskiftet byttet SMF navn til Scandinavian Petroleum Technic Association ( SPT ) – da det tidligere navnet ikke i tilstrekkelig grad uttrykte at det nå var en nordisk forening.  Samtidig ble organisasjonen fornyet for å bedre kunne møte kundenes og fremtidens krav. Målet var, og er også i dag, at SPT skal stå for et høyt kunnskaps- og sikkerhetsnivå blant medlemmene, og  etterstreber seg for å levere en god kvalitet. De siste 10 år har SPT arbeidet intenst med å øke samarbeidet med myndighetene og kundene i vår bransje. Dessuten har fokus også vært rettet mot å skape en utdannelsesplattform for personer som jobber på drivstoffanlegg - en utdannelsespakke som er tilgjengelig både fysisk og sp, e–kurs. Kursene er tilpasset Svensk og Dansk lovverk, og tilbys ikke i ”Norsk verjson”.