Vår Bransje

Vår Bransje

Varje dag åker miljontals svenskar till skola och jobb, paket skickas och råvaror transporteras. Oftast sker det på våra vägar, i såväl tätort som landsbygd. Drivmedel i olika former har varit och kommer även fortsättningsvis att vara en viktig förutsättning för samhällets fortsatta utveckling. 

Vi som jobbar i anslutning till drivmedelsanläggningarna - med allt från installationer till reparationer och sanering - via våra medlemsföretag representerar vi cirka 3 400  anställda i Sverige. Bland oss finns några av Sveriges mest kända företag och drivna entreprenörer. Vi samlar en mängd olika yrkeskategorier från ingenjörer och montörer till produktutvecklare och installatörer. 

 

Drivmedelsbranschen är inne i en tid av viktiga förändringar. Samtidigt som bensin- och dieseldrivna fordon blir allt mer effektiva gör forskningen nya framsteg gällande alternativa, förnybara drivmedel. Fortfarande utgör dock de förnybara drivmedlen bara några procent av den totala mängd som krävs för att driva landets fordonsflotta.

 

Vi står inför en intressant framtid. En framtid där nytänkande, kvalitet och utbildning blir grundläggande krav för att konkurrera i en värld där både utmaningarna och möjligheterna är större än någonsin tidigare. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med våra samarbetspartners.