Arbeten på drivmedels- anläggningar

Arbeten på drivmedels- anläggningar

Arbeten på drivmedelsanläggningar: Risker – Regler – Ansvar är kursen för dig som arbetar på eller levererar tjänster till svenska bensinstationer. Kursen lämpar sig även för beslutsfattare som vill få en djupare förståelse för de utmaningar som finns på området. Kursen har utvecklas via ett samarbete mellan SPT och SPBI samt relevanta myndigheter.

 

Utbildningen innehåller följande kapitel.

Kapitel 1

Regler och ansvar, arbetsmiljö

Kapitel 2

Brandfarliga varor

Kapitel 3

Brandfarliga varor och bensinstationer

Kapitel 4

Miljöansvar, miljöbalken

Kapitel 5

Avspärrningar och risker med schakt

Kapitel 6

Arbete med särskilda risker

Kapitel 7

Branschrekommendationer

Kapitel 8

Personligt skydd

Kapitel 9

Elsäkerhet, ATEX och Potentialutjämning

Kapitel 10

Föroreningar och sanering

Kapitel 11

Drivmedelsutrustning, installationer

Kapitel 12 

Drivmedelsmätare

Kursen finns tillgänglig i tre kategorier där omfattningen på kursen varierar.

 

Vilka yrkesroller som bör matchas mot vilken kategori kan du läsa mer om här.

 

Giltighetstid och omcertifiering

Giltighetstiden för ditt certifikat är tre år. När du närmar dig slutet på giltighetstiden har du möjlighet att läsa en omcertifieringskurs till ett reducerat pris.

 

Certifikat och diplom

Vid godkänt resultat får studenten ett fysiskt certifikat-kort samt ett inramat diplom. Företaget läggs även upp på listan över certifierade företag och får ett dokument som kan attesteras och läggas in i företagets kvalitetsledningssystem.

 

ID06

Företag vars personal certifierat sig via SPT:s utbildningar kan ansöka om ID06-anslutning via SPT. Certifierad personal kan därefter få ett särskilt ID06-kort där certifieringen framgår tydligt. Informationen om certifieringen finns även elektroniskt på själva ID06-kortet.

Möjlighet finns även för företag som sedan tidigare är anslutna till ID06 att beställa SPT:s särskilda ID06-kort för sin certifierade personal. 

 

Pris webb-utbildning

LicenstypKategori 1Kategori 2Kategori 3
Licens SPT-medlem*5 000 SEK4 000 SEK2 000 SEK
Licens myndigheter5 000 SEK4 000 SEK2 000 SEK
Licens icke SPT-medlem10 000 SEK8 000 SEK4 000 SEK

Lärarledda utbildningar offereras. 

 

 

Pris omcertifiering webb-utbildning

 

LicenstypOmcertifiering Kategori 1Omcertifiering Kategori 2Omcertifiering Kategori 3
Licens SPT-medlem*2 500 SEK2 000 SEK1 000 SEK
Licens icke SPT-medlem5 000 SEK4 000 SEK2 000 SEK

Lärarledda utbildningar offereras. 

 

 

Mängdrabatter

Vid samtidigt beställning av...

25 eller fler kurser erhålls 10% rabatt.
50 eller fler kurser erhålls 20% rabatt.
100 eller fler kurser kontakta SPT för offert.