Beställ kurser

Beställ kurser

För att beställa kurser måste du först registrera ett konto för ditt företag på vår utbildningsplattform. Kontot kopplas till företaget via ditt organisationsnummer, därefter används kontot för att administrera företagets kursbeställningar.