Branschdagarna 2014 Sverige

Branschdagarna 2014 Sverige

Branschdagarna 2014 i Kista, Stockholm lockade drygt  280 deltagare. Här fick drivmedelsbranschen chansen
att mötas, diskutera och umgås. Moderator under dagarna var Jesper Aspegren och fokus låg på framtidens
teknik och drivmedel. Deltagarna kunde dessutom träffa berörda myndigheter för att ställa frågor om
kommande regler och föreskrifter.

 
Presentationer dag 1


Framtidens drivmedel och den globala utvecklingen av bränslemarknaden,    Ulf Svahn, VD SPBI
 
Metangasdrivna fordon, både personbilar och tunga fordon,    Lennart Pilskog, Volvo och NGVA Europé
 
Fordonsgas för miljön - klimatet,    Sofia Nordström,  Fordonsgas Sverige
 
Introduction of new emission standard EURO 6 and the impact to the  retail industry,   Thomas Wullkopf, Sales Director
   ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH & Co KG
 
Framtidens drivmedel ur Neste Oils perspektiv,    Fredrik Törnqvist, Marketing Manager Scandinavia
   Neste Oil, Oil Products and Renewables
 
El - Ett framtida bränslealternativ,    Flemming Åkesson   Länsstyrelsen Västra Götaland
 
Tekniktrender - El/Vätgas i fordonsbranschen, omvärldsanalys lastbilar  och personbilar. Vad kan vi vänta av framtiden!
   Mats E Olsson, Malmö
 
Presentationer dag 2

 
Ändringar i regler om brandfarliga gaser och vätskor - senast nytt från  MSB. Förändringar i föreskrifterna om cisterner och rörledningar
   Nya tillståndsföreskrifter från 1 oktober 2013
 
Korrosionsskydd i form av beläggningar,    Lars Synnerholm, MSB
 
Återrapportering enligt MSBFS 2011:8 bilaga 1 §14 - hur ser det ut?   Ingela Hellberg, MSB
 
Trycksättning med gas, ackreditering, föreskrifter och riskbedömning,    Pär Lorén, Swedac
 
Fordonsgas på bensinstationer,    Lars Andén, EON Fordonsgas
 
Swedacs regler och föreskrifter för C-organ  MSB:s och NV:s föreskrifters roll vid ackreditering.
   Erfarenheter från införandet av ISO 17020:2012,  vad är företagen bra och dåliga på.
   Andra viktiga frågeställningar (metodhandboken).
   Kaarlo Book, Swedac
 
Branschens kompetenskrav för att utföra arbeten på drivmedelsanläggningar,    Per Brännström, SPBI
 
Oljeavskiljare som viktig miljöåtgärd för att skydda mark och vatten.  Information om frivillig ackreditering av Swedac för kontroll av oljeavskiljare.
   Ulf Hellman, STOR och Kaarlo Book, Swedac
 
Ny föreskrift om återföring av bensinångor steg II,    Linda Norberg, Transportstyrelsen

 

PetrolPlaza video review from the "SPT Branschdagarna 2014" in Stockholm, Sweden