Branschdagen 2016 Sverige

Branschdagen 2016 Sverige

Branschdagen 2016 på Clarion Hotel Arlanda Airport. Här fick drivmedelsbranschen chansen att mötas, diskutera och umgås. Moderator under dagaen var Göran Aldén och fokus låg på framtidens teknik och drivmedel. Deltagarna kunde dessutom träffa berörda myndigheter för att ställa frågor om kommande regler och föreskrifter.

 

Presentationer 

 

Vilka utmaningar står vi inför med framtidens bränslen.    
Ulf Svahn, VD SPBI

 

Återföring av bensinångor 2.0: Hur kommer tillsynen att fungera och vad innebär den?
Linda Norberg & Anna-Karin Bergström, Transportstyrelsen 

 

Nu kan du glömma plånboken hemma! Framtida betalningslösningar. Strunta i plastkortet - nu kan du beställa och betala med smarta appar i din telefon.     
Jes Rasmussen, Eurocard Nordic 

 

Vad kan vi förvänta oss för fordon i framtiden, vilka drivmedel kommer fordonen att behöva? Bensin, El, Diesel, Gas, Vätgas - eller en kombination?    
Anders Norén, Bil Sweden 

 

SPBI:s nya branschrekommendationer, kontroll av oljeavskiljare.    
Anders Lönnberg, SPBI & Jan-Erik Lindström, SPT 

 

Naturvårdsverkets cisternföreskrifter samordnas med MSB, vad innebär det? Verksamhetsutövarens ansvar vid hantering av brandfarlig vara.    
Lars Synnerholm & Ingela Hellberg, MSB

 

Nya MID-föreskrifter och övergångsbestämmelser som löper ut under 2016. Vad innebär det för branschen?    
Renée Hansson, Swedac 

 

Hur påverkar framtidens bränslen installationer på drivmedelsanläggningarna?    
Sören Eriksson, Preem 

 

Mod, Passion och Mycket Action för framtiden,
Göran Aldén