Historien om SPT

Historien om SPT

Historien om SPT börjar i Sverige under andra världskrigen då ett antal montörer anställdes hos oljebolagen och sysselsattes med att underhålla försvarets pumpanläggningar. Samtidigt ställdes egna mätare i ordning för att vara beredda när freden kom.

När så äntligen freden slöts fanns det massor att göra. Nya mätare monterades över hela landet och nya anläggningar byggdes i en rasande takt. Oljebolagen anställde allt fler montörer som skulle läras upp och man arbetade under förhållanden som vi idag sedan länge slutat acceptera. Ungefär samtidigt insåg de mer erfarna montörerna att här fanns alla möjligheter till en egen näring. Montörerna blev entreprenörer.

 

Full fart in i framtiden

I takt med att bilismen ökade under 50-, 60- och 70-talet byggdes bensinstationer i en rasande takt, som mest fanns det 9200 försäljningsställen under mitten på 60-talet. Det var också då som Ericsson-företaget AB Autotank lanserade en världsnyhet - en bensinautomat där man själv kunde betala med sedlar direkt i maskinen.

 

 

Ett nytt kapitel

Under årens lopp blev det tydligt att det branschen behövde en egen förening som med tyngd kunde ta hand om medlemmarnas intressen. Under våren 1973 fördes diskussioner mellan ett antal företagare som alla insett samma behov. Den 12 maj 1973 bildade man Skandinaviska Mätarservicefirmors Förbund (SMF).

SMF arbetade för att skapa en livskraftig organisation och en naturlig samarbetspartner för oljebolag, myndigheter och beställare. Under åren anslöt sig även företag från Danmark, Norge och Finland.

Inför milleniumskiftet bytte organisationen namn till Scandinavian Petroleum Technic Association. Organisationen förnyades för att möta framtidens samhälle och beställare på ett bättre sätt. Målet var och är fortfarande att SPT ska stå för hög kunskapsnivå, säkerhet och kvalitet. Under 2000-talet har SPT verkat för djupare samarbeten med myndigheter och beställare i Norden. Organisationens utbildningsfokus har tydliggjorts och uppdaterats med kurser tillgängliga både digitalt och fysiskt på plats ute hos företagen.