Informationsmöte: Nya cisternföreskrifter från MSB och NV

Informationsmöte: Nya cisternföreskrifter från MSB och NV

Ett informationsmöte anordnades i Stockholm den 6 september 2018 med anledning av de nya cisternföreskrifterna från MSB och Naturvårdsverket.

MSB, Naturvårdsverket och Swedac hade alla föreläsare på plats.

 

Bakom arrangemanget stod SPT Association i samarbete med SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet) och STOR (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening).

 

Efter presentationen så besvarade myndigheterna frågor från åhörarna.

Nya föreskrifter påverkar din vardag
Du som arbetar med cisterner och rörledningar har all anledning att vara uppmärksam just nu. Från den 1 juli 2018 gäller nya föreskrifter från MSB och Naturvårdsverket. *

 

I praktiken innebär detta att cisterner över 1 m3 i fortsättningen kommer att kontrolleras enligt MSB föreskrifter. Inom vattenskyddsområden ska det sekundära skyddet dessutom kontrolleras enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

 

Förändringar innebär också att det blir en del justeringar kring hantering av tillstånd och kontroller av cisterner och rörledningar.

 

 

* Ta del av information om MSBFS 2018:3 här och om NFS 2017:5 här