Invitasjon til arbeidsseminar Tilstandskontroll Glassfibertanker

Invitasjon til arbeidsseminar Tilstandskontroll Glassfibertanker

Dato: 14. februar 2019

Tid: Kl 10:00 til kl 15:00

Sted: Radisson, Gardermoen (Radisson Blu Airport Hotel)

 

SPT har siden februar 2017 arrangert i alt 9 kurs i tilstandskontroll av GUP-tanker og autorisert et stort antall kontrollører. Kursene og samarbeidet med de autoriserte kontrollørene har gitt SPT verdifull kunnskap og erfaring som er nyttig og viktig for videreutvikling av kurset og videre utdanning av de autoriserte kontrollørene.

 

Erfaringen og tilbakemeldingene avdekker rom for forbedringer av kontrollmetodikk, vurdering av tankenes tilstand og fastsettelse av neste kontrollpunkt. Vi erfarer at vurderingene som gjøres, anbefalingene som gis til tankeier og dokumentasjon fra kontrollene kan variere fra kontrollør til kontrollør. Det er i bransjens interesse at kvaliteten på kontrollarbeidet styrkes.

 

Programmet er ikke endelig fastsatt, men vil inneholde bl.a. følgende temaer:

  • Bruk av Barcol-målinger ved fastsettelse av neste kontrollpunkt.
  • Presentasjon av forbedret metodikk for vurdering av roser, buler, ovalitet og hardhet.
  • Gjennomgang av konkrete caser som kursdeltakerne ønsker å få belyst nærmere.
  • Krav til bruk av kontrollskjema.
  • Andre aktuelle temaer.

 

Det er viktig at de selskapene som har autoriserte kontrollører stiller på seminaret, gjerne med flere kontrollører. I tillegg til kontrollørene inviteres også oljeselskaper, tankprodusenter og andre som har interesse av temaet.

     

 

Prisen per deltaker er kr. 3.500 eks mva for medlemmer og oljeselskaper og kr. 5.000,- for ikke-medlemmer. Lunsj er inkludert.

Alle priser er ekslusiv mva

Ja
Nej
PDF-faktura blir sendt til ovennevnte
Kursus medlem
Deltager 1
Deltager 2
Deltager 3
Deltager 4
Deltager 5
Deltager 6
Deltager 7
Deltager 8
Deltager 9
Deltager 10
Deltager 11
Deltager 12
Deltager 13
Deltager 14
Deltager 15
Deltager 16
Deltager 17
Deltager 18
Deltager 19
Deltager 20
Deltager 21
Deltager 22
Deltager 23
Deltager 24
Deltager 25
Deltager 26
Deltager 27
Deltager 28
Deltager 29
Deltager 30
Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med SPT:s personuppgiftspolicy.