Kalender

Kalender

Här kan du läsa mer om våra kommande och genomförda evenemang. Listan uppdateras kontinuerligt under året.

2015-05-06

Nätverket Olja & Gas arrangerar ett seminarium den 6 maj kallat “Mackdöden – Ett hot mot samhällsservice och tillgången på drivmedel”.

 

Mackdöden Ett hot mot samhällsservice och tillgången på drivmedel Datum: Onsdag 6 maj, 2015 Tid: 13:00 – 16:30 Plats: Bryggarsalen,...

2015-04-15

Utbildningen vänder sig till dig som ska vara byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U i projekt av "normal" art (N) och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Utbildningen ska ses som en funktionsutbildning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö. Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov godkänt av RBK, RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS.

 

• Byggarbetsmiljösamordnare Bakgrund, innebörd och omfattning

• Regelverken AML samt AFS...

2015-04-14

MSB och Swedac kallar alla ackrediterade kontrollorgan typ C till samrådsmöte den 14 april 2015 enligt MSBs föreskrifter (krav enligt föreskriften att närvara eller att utse företrädare). SPT har även blivit kallade till samrådsmöte där SPT kan företräda medlemsföretag.

 

 

MSB och Swedacs syftet med samrådsmötet är att skapa Samrådsmötet som kommer att hållas en eller två gånger per år beroende på behov och efterfrågan.

 

 

De ackrediterat kontrollorgan som inte har möjlighet att närvara vid...

2015-03-24

Genom engagemang i standardiseringsarbetet kan SPT påverka framtida standarder. Samtidigt får SPT tidig information om vilka önskemål marknaden har och vad t.ex. myndigheter kan komma att kräva.

 

SIS finns till för medlemmarna som återfinns inom näringsliv, myndigheter och organisationer. Som medlem i SIS får SPT möjlighet att delta, på de villkor som gäller i respektive standardiseringsarbete, därSPT önskar.

 

SIS är en fristående ideell förening och för att delta i standardiseringsarbetet måste det företag eller den organisation man representerar...

2015-03-19

Informationsmöte om arbetsmiljöverkets regler

Sidor