Våra medlemmar

Våra medlemmar

Här hittar du hela listan över våra medlemsföretag.

Sverige
Danmark
Norge
- Alla -
- Alla -
SPT-Certifikat
AKO Cisterner/rör
Drivmedelsinstallationer
Elinstallationer
Smide
Entreprenader
AKO BGÅ Steg 2
Produktförsäljning
Sanering
Konsult
Kontroll Oljeavskiljare
Pumpar
Biltvätt
Byggentreprenör
Markentreprenör
Swedac ackrediterings nr
12345678910111213141516
2164
Vår specialitet är heltäckande systemlösningar, installationssupport och underhållssupport inom avvattning. Vi tillhandahåller säkra och effektiva lösningar för hantering av dagvatten, avloppsvatten och spillvatten.
Ledande när det gäller larm för avskiljare, läckage, spillolja och gas samt nivåmätning och överfyllningsskydd. Kolla in vår nya molntjänst på www.afrisocloud.se vi kan ge dig dina mätvärden från nästan vad som helst till i stort sett var som helst!
Asplunds Pump & Mätareservice AB
4138
4503
4731
Upprättar och underhåller kvalitetssäkringen i den ackrediterade verksamheten: - upprätta och uppdatera kvalitetsmanualen - information och utbildning till den personal som ska förvalta och sköta den dagliga driften - omvärldsbevakning på föreskrifter, normer, kontrollmetoder etc. Arbetar även med att hjälpa företag certifierat för ISO 9001 och ISO 14001 eller att vara ett stöd i en certifierad verksamhet. Genomföra revisioner, utbildning av personal etc.
2258
5796
10122
CODAB är ett väletablerat företag inom drivmedelssektorn. Vi kallar oss själv specialister på registrering av drivmedel och efter med mer än 35 års erfarenhet så vill vi nog mena att det är riktigt. Våra produkter används för att mäta, kontrollera och registrera alla typer av drivmedel. Våra kunder är oljebolag och företag med egen mack och vår marknad är Skandinavien och övriga Europa. Produkterna som vi utvecklar, tillverkar och installerar är kortterminaler, diesel och AdBluepumpar, controllers och system för transaktionshantering. Nivåmätningssystem och kompletta diesel och bensinanläggningar står också på programmet.
3917
Dover Fueling Solutions UK Limited (filial) fd Wayne
2302
Elitbensin
2245
Falu Tank AB är ett familjeföretag som är inriktat på kontrollbesiktningar och lamineringar (invändiga plastbehandlingar) av cisterner på bensinstationer.
2195
5356
GB Tank i Sverige AB
Geoserve utför sanering av förorenad mark, mobil vattenrening, mark- och installationsarbeten på drivmedelsanläggningar. Vi har kontor i Göteborg och Västerås och utför arbeten i hela Sverige.
10187
Golder Associates AB
5897
2264
8274
3572
Bygger, förnyar och servar drivmedelsanläggningar med kringutrustning!
2296
Lundstams Återvinning AB
6249
10448
mcd AB är utan tvekan Sveriges ledande företag inom cisternövervakning, nivå, läckage, överfyllnadsskydd samt fjärröverföring av mätvärden. Vår molnbaserade tjänst www.siteinfo.se skapar nivåövervakning via internet. Via valfri dator, mobiltelefon eller läsplatta, oavsett tidpunkt, kan en mängd tankuppgifter läsas av, vilket gör logistiken både enklare och mer kostnadseffektiv.
MJ Contractor AB genomför bygg-, mark- och anläggningsarbeten i Stockholms län. MJ Contractor grundades 1993 av Mikael Johansson som äger och leder företaget. Vi finns i Upplands Väsby Stockholm med ca 60 st anställda. Vi är mycket måna om våra goda relationer med beställare och kunder och tror på att en bra dialog ger bättre resultat.
Utför ADR-transporter, tömningar samt rengöringar av cisterner och ledningar. Torrsugning av schaktmassor.
10148
5596
Utför cisternkontroll, Behandling av cisterner med Chemflake & Laminering med glasfiber, Uppbyggnad av mellanvägg i cistern
4821
4321
RC DRIVMEDELSANLÄGGNINGAR AB är ett privat ägt aktiebolag som grundades 1987 med inriktning på drivmedelsentreprenader, service och underhåll av drivmedelsstationer. Vår verksamhet bygger på mycket kompetenta montörer som tillsammans med företagets ledning genomför kvalitets och kostnadseffektiva projekt med fokus på säkerhet och kundnöjdhet.
2281
2123
10018
1002
10017
7147
10386
Åke Öhlins el & fastighetsservice AB
1
SPT-Certifikat
2
AKO Cisterner/rör
3
Drivmedelsinstallationer
4
Elinstallationer
5
Smide
6
Entreprenader
7
AKO BGÅ Steg 2
8
Produktförsäljning
9
Sanering
10
Konsult
11
Kontroll Oljeavskiljare
12
Pumpar
13
Biltvätt
14
Byggentreprenör
15
Markentreprenör
16
Swedac ackrediterings nr
- Alla -
- Alla -
SPT-Certifikat
El- Installationer
Tanke/rør/olieudskillere
Entreprenør
Service – Forpladsteknik
Benzinsmed
Salg af udstyr
Konsulent
Swedac ackrediterings nr
123456789
Frandsen & Søndergaard K/S
H. Orloff ApS
1
SPT-Certifikat
2
El- Installationer
3
Tanke/rør/olieudskillere
4
Entreprenør
5
Service – Forpladsteknik
6
Benzinsmed
7
Salg af udstyr
8
Konsulent
9
Swedac ackrediterings nr
- Alla -
- Alla -
SPT autorisasjonsbevis, kontroll av GUP tanker
Drivstoffteknisk installasjon av tank/rør
Tømming og kontroll av oljeutskiller (innsamlingstillatelse fra Miljødirektoratet)
Entreprenør
Automatisk tankmåling
Tankprodusent
Gassretur måling
Drivstoffpumper
Kortsystemer
Konsulent
Tankkontroll
1234567891011
Arild Nordby Consult
S. Ellingsen AS har i mer enn 40 år jobbet for kunder som har behov for sikre og pålitelige tankanlegg. Erfaringer vi har høstet fra vår store kundebase gjør at vi har satser på levering av kvalitetsutstyr fra Sveitsiske Sensile Technologies SA og Tyske SGB GmbH . Sensile Technologies SA leverer løsninger for overvåkning og fjernpeiling av tanker. SGB GmbH levere løsninger for varsling av lekkasjer. Vår kunnskap og lange erfaring gjør at vi forstår kundenes utfordringer i sitt daglige virke.
1
SPT autorisasjonsbevis, kontroll av GUP tanker
2
Drivstoffteknisk installasjon av tank/rør
3
Tømming og kontroll av oljeutskiller (innsamlingstillatelse fra Miljødirektoratet)
4
Entreprenør
5
Automatisk tankmåling
6
Tankprodusent
7
Gassretur måling
8
Drivstoffpumper
9
Kortsystemer
10
Konsulent
11
Tankkontroll