Metodhandboken

Metodhandboken

Metodhandboken sammanställer de olika metoder som ska användas vid kontroll av öppna cisterner vid såväl drivmedelsanläggningar som tankstationer, lantbruk, industrier och hushåll.­­ Boken fungerar även som ett uppslagsverk med information och vägledning för kontrollanter, beställare, konsulter och tillsynsmyndigheter. I denna andra utgåva av Metodhandboken från våren 2016 har innehållet uppdaterats och ett helt nytt kapitel om bedömning av flamskydd har tillkommit.

 

Materialet har tagits fram i samverkan mellan SPT och tankrengörings- och saneringsföretagens riksförening STOR. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har granskat uppdateringen av handboken. ­­Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har varit remissinstans.. 

 

För vem?

Metodhandboken är framtagen för kontrollorgan typ C som har ackrediterats för kontroll av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. Handboken är baserad på föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket (NV), om cisterner och rörledningar avsedda för brandfarliga vätskor. I föreskrifterna finns krav på kontroll i olika skeden av en cisterns tillkomst och användning. Alla kontrollorgan som är ackrediterade mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012, ska beskriva hur kontroller utförs och denna nya Metodhandbok kan användas för detta.

 

Info om metodhandboken klicka här

 

Pris
Samma licenskostnad gäller för såväl fysiska som digitala böcker.

Digitala böcker går att beställ med fleranvändarlicenser kontakta Jan-Erik Lindström
för pris.Telefon: +46 708 32 60 00, mail jan-erik@sptass.eu

Medlem i SPT eller STOR:

700 kronor per licens/användare*

Icke medlem i SPT eller STOR

1 500 kronor per licens/användare*
Myndigheter700 kronor per licens/användare*

* ex. moms och frakt/porto

 

För att beställa metodhandboken måste du först registrera ett konto på vår webbplats. Kontot kopplas till företaget via ditt organisationsnummer, därefter används kontot för att administrera alla företagets ansökningar och beställningar.

 

Klicka här för att registrera ett nytt konto på webbplatsen.

 

Har du redan ett konto? Klicka här för att logga in.

 

Om du redan är inloggad, klicka här för att beställa boken