Metodhandboken

Metodhandboken

Metodhandboken sammanställer de olika metoder som ska användas vid kontroll av öppna cisterner vid såväl drivmedelsanläggningar som tankstationer, lantbruk, industrier och hushåll.­­ Boken fungerar även som ett uppslagsverk med information och vägledning för kontrollanter, beställare, konsulter och tillsynsmyndigheter. I denna tredje utgåva av Metodhandboken som är uppdaterad av SPT och STOR för kontroll av cisterner, rörledningar och ansluten utrustning för brandfarliga vätskor MSBs föreskrifter och för kontroller av skydd inom vattenskyddsområden Naturvårdsverkets föreskrifterna som gäller från 1 juli 2018.

 

SPT och STOR har även uppdaterat kontrollrapporter som är anpassade till MSBs föreskrifter och tagit fram ny kontrollrapport som är anpassade till Naturvårdsverkets föreskrifter. MSB kommer inte längre att tillhandahålla kontrollrapporter.

 

Kontrollrapporter för cisterner och rörledningar

Kontrollrapportsblanketter finns att ladda ner på SPT:s och STOR:s hemsida gratis för medlemmar, för icke medlemmar i SPT och STOR kan ett paket med alla mallar beställas för 500 sek ex.moms. Kontakta då Jan-Erik Lindström för beställning: jan-erik@sptass.eu

 

För tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare finns kontrollrapporterna att ladda ner här som PDF utan kostnad.

 

Materialet har tagits fram i samverkan mellan SPT och tankrengörings- och saneringsföretagens riksförening STOR. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har granskat uppdateringen av handboken. ­­Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har varit remissinstans.

 

 

För vem?

Metodhandboken är framtagen för kontrollorgan typ C som har ackrediterats för kontroll av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. Handboken är baserad på föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket (NV), om cisterner och rörledningar avsedda för brandfarliga vätskor. I föreskrifterna finns krav på kontroll i olika skeden av en cisterns tillkomst och användning. Alla kontrollorgan som är ackrediterade mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012, ska beskriva hur kontroller utförs och denna nya Metodhandbok kan användas för detta.

 

Info om metodhandboken klicka här

 

Pris
Metodhandboken är att betrakta som programvara, 1 licens 
per person/kontrollant för såväl fysiska som digitala böcker.

Digitala böcker går att beställ med fleranvändarlicenser ange antal vid beställning.

Medlem i SPT eller STOR:

750 kronor per licens/användare*

Icke medlem i SPT eller STOR

1 500 kronor per licens/användare*
Myndigheter750 kronor per licens/användare*

* ex. moms och frakt/porto
 

Ny utgåva av Metodhandboken beräknas utkomma under 2021 när Naturvårdsverkets föreskrifter är reviderade.

 

För att beställa metodhandboken maila till jan-erik@sptass.eu

 

Ange i mailet.
Företagsnamn
Adress

Telefon

Regerens

Vilken e-post fakturan ska ställas till
 

 

OBS! För närvarande går det endast att få en digital metodhandbok.