Arbeidsseminar Tilstandskontroll Glassfibertanker

 

Arbeidsseminar Tilstandskontroll Glassfibertanker

onsdag, 19 december, 2018

SPT har siden februar 2017 arrangert i alt 9 kurs i tilstandskontroll av GUP-tanker og autorisert et stort antall kontrollører. Kursene og samarbeidet med de autoriserte kontrollørene har gitt SPT verdifull kunnskap og erfaring som er nyttig og viktig for videreutvikling av kurset og videre utdanning av de autoriserte kontrollørene.

 

Erfaringen og tilbakemeldingene avdekker rom for forbedringer av kontrollmetodikk, vurdering av tankenes tilstand og fastsettelse av neste kontrollpunkt. Vi erfarer at vurderingene som gjøres, anbefalingene som gis til tankeier og dokumentasjon fra kontrollene kan variere fra kontrollør til kontrollør. Det er i bransjens interesse at kvaliteten på kontrollarbeidet styrkes.

 

SPT inviterer derfor til et arbeidsseminar på Radisson Gardemoen,14. februar 2019 kl 1000 - 1500.

 

Programmet er ikke endelig fastsatt, men vil inneholde bl.a. følgende temaer:

 

 • Bruk av Barcol-målinger ved fastsettelse av neste kontrollpunkt.
 • Presentasjon av forbedret metodikk for vurdering av roser, buler, ovalitet og hardhet.
 • Gjennomgang av konkrete caser som kursdeltakerne ønsker å få belyst nærmere.
 • Krav til bruk av kontrollskjema.
 • Andre aktuelle temaer.

 

Det er viktig at de selskapene som har autoriserte kontrollører stiller på seminaret, gjerne med flere kontrollører. I tillegg til kontrollørene inviteres også oljeselskaper, tankprodusenter og andre som har interesse av temaet.

 

Prisen per deltaker er kr. 3.500 eks mva for medlemmer og oljeselskaper og kr. 5.000,- for ikke-medlemmer. Lunsj er inkludert.

 

Merk av datoen i kalenderes. Meld deg på her:

 

For evt. spørsmål eller innspill, kontakt Morten Hvidsten, tlf; 905 52 524,

epost; morten@pekama.no

 

Fler nyheter

SPTs utbildning kopplas till ID06 kompetensdatabas

 

Från juli 2020 kommer alla personer med giltigt certifikat för SPTs utbildning att registreras i ID06 kompetensdatabasen. Då utbildningsbeviset är digitalt och direktkopplat till ID06-kortet kan så väl arbetstagare och arbetsgivare hålla ordning och enkelt kontroller behörigheter.

 

Kvalitetssäkrat och uppdaterat

 

Som företag kan ni logga in och se era medarbetares...

Läs mer

Genom arbetsgrupper och branschråd utvecklar vi vår verksamhet och branschen. Just nu är skapar vi de arbetsgrupper som det beslutades om på årsmötet.

 

Vill du vara med och bidra med din kunskap och idéer?

 

Grupperna som är aktuella nu är:

 • Utbildning
 • Arbeten på drivmedelsanläggningar
 • Påbyggnadskurs för kontrollorgan typ C
 • Metodhandbok Cisterner & rör för C organ
 • 5 års kontroll av oljeavskiljare
 • Uppdateringskurs CK, installations kontroller och återkommande kontroller, AKO
 • Hantering av...
Läs mer

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 

 Kursen hålls via Microsoft Teams den 1 och 15 september 2020.

 

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

 

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och...

Läs mer

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

 

SPTs medlemsföretag som vill att SPT ska lämna synpunkter på remissen ska lämna in förslag senast den 7 september till jan-erik@sptass.eu

 

Remiss på föreskriftsförslaget finns nedan.

 

Remissen innehåller följande bifogade dokument:

 • ett förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och...
Läs mer

Wennstrom Fuel Systems AB förvärvar ELPM AB


Wennstrom Fuel Systems AB är distributör av bland annat Waynes produkter i Sverige och en del av Wennstromgruppen, en ledande serviceleverantör i Norden. Med en rikstäckande organisation är Wennstrom servicepartner till flera av Sveriges största oljebolag.
ELPM AB som har sitt kontor i Mariestad arbetar med försäljning, installation och service av produkter inom drivmedelsdistribution. På senare tid har mycket fokus lagts på nya drivmedel så som el och vätgas.

 

Läs hela pressrelesen här

Läs mer

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen har hållit ett frukostseminarium.

 


Erfarenheter från Corona – Trygg energiförsörjning i vardag som kris, se webbsändningen från 2020-06-05 här
 

I samband med Covid-19 krisen har frågan om svensk krisberedskap hamnat i fokus. Utgångspunkten har varit samhällets förmåga att hantera pandemier, men andra frågor kopplade till totalförsvaret av Sverige har också diskuterats, till exempel beredskapslager och...

Läs mer

Vi ringde upp Mats Lundh på Wennstrom Net för att prata om SPTs digitala årsmöte.

 

Hej Mats, den 27 mars hade vi vårt första digitala årsmöte till följd av corona pandemin. Har du varit med på ett digitalt årsmöte tidigare?

 

Ja faktiskt en gång. Men det var en idrottsförening med bara 6 personer som deltog, så det var mycket enklare.

 

Vad tyckte du om mötet?

 

Det gick jättebra. Det var enkelt att gå in, rösta och få möjlighet att säga sitt. Det är ett nytt tankesätt...

Läs mer

Sidor