Arbeidsseminar Tilstandskontroll Glassfibertanker

 

Arbeidsseminar Tilstandskontroll Glassfibertanker

onsdag, 19 december, 2018

SPT har siden februar 2017 arrangert i alt 9 kurs i tilstandskontroll av GUP-tanker og autorisert et stort antall kontrollører. Kursene og samarbeidet med de autoriserte kontrollørene har gitt SPT verdifull kunnskap og erfaring som er nyttig og viktig for videreutvikling av kurset og videre utdanning av de autoriserte kontrollørene.

 

Erfaringen og tilbakemeldingene avdekker rom for forbedringer av kontrollmetodikk, vurdering av tankenes tilstand og fastsettelse av neste kontrollpunkt. Vi erfarer at vurderingene som gjøres, anbefalingene som gis til tankeier og dokumentasjon fra kontrollene kan variere fra kontrollør til kontrollør. Det er i bransjens interesse at kvaliteten på kontrollarbeidet styrkes.

 

SPT inviterer derfor til et arbeidsseminar på Radisson Gardemoen,14. februar 2019 kl 1000 - 1500.

 

Programmet er ikke endelig fastsatt, men vil inneholde bl.a. følgende temaer:

 

  • Bruk av Barcol-målinger ved fastsettelse av neste kontrollpunkt.
  • Presentasjon av forbedret metodikk for vurdering av roser, buler, ovalitet og hardhet.
  • Gjennomgang av konkrete caser som kursdeltakerne ønsker å få belyst nærmere.
  • Krav til bruk av kontrollskjema.
  • Andre aktuelle temaer.

 

Det er viktig at de selskapene som har autoriserte kontrollører stiller på seminaret, gjerne med flere kontrollører. I tillegg til kontrollørene inviteres også oljeselskaper, tankprodusenter og andre som har interesse av temaet.

 

Prisen per deltaker er kr. 3.500 eks mva for medlemmer og oljeselskaper og kr. 5.000,- for ikke-medlemmer. Lunsj er inkludert.

 

Merk av datoen i kalenderes. Meld deg på her:

 

For evt. spørsmål eller innspill, kontakt Morten Hvidsten, tlf; 905 52 524,

epost; morten@pekama.no

 

Fler nyheter

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurser:

 

Vi kommer att ha en ny kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare den 28 maj 2019 på Hotell Scandic Alvik i Stockholm.

 

Mer information hittar ni in inbjudan här. Sista anmälningsdag är den 27 april 2019.

 

 

Läs mer

SPT har siden februar 2017 arrangert i alt 9 kurs i tilstandskontroll av GUP-tanker og autorisert et stort antall kontrollører. Kursene og samarbeidet med de autoriserte kontrollørene har gitt SPT verdifull kunnskap og erfaring som er nyttig og viktig for videreutvikling av kurset og videre utdanning av de autoriserte kontrollørene.

 

Erfaringen og tilbakemeldingene avdekker rom for forbedringer av kontrollmetodikk, vurdering av tankenes tilstand og fastsettelse av neste kontrollpunkt. Vi erfarer at vurderingene som gjøres, anbefalingene som gis til tankeier og...

Läs mer

Dato: 4. Oktober 2018

Tid: Fra kl 10 til ca. 14.30 – Der vil blive serveret en let frokost samt kaffe

Sted: Copenhagen Conference Center, Tårnfalkevej 17, 2650 Hvidovre  ( Samme sted som sidste år - Der er fri parkering ).

 

Efter sidste års første temadag i DK, og med de mange positive tilbagemeldinger, er det med stor fornøjelse herved at kunne invitere til endnu en SPT temadag i Denmark. 

Temadagene er tænkt som et arrangement hvor man tager et eller flere emner op som...

Läs mer

Dato: 18. oktober 2018

Tid: Kl 10:00 til kl 16:00

Sted: Radisson, Gardermoen (Radisson Blu Airport Hotel)

 

Erfaring fra tidligere bransjedager gjør at vi i år legger opp til færre forelesere og litt utvidet tid.

Vi planlegger også en middag etter forelesningene slik at de som ønsker det kan fortsette med samtaler.

 

Programmet er ikke helt klart men vi vil berøre følgende emner: Kontroll av oljeutskiller(NS-EN 858)

Hydrogen / Ladestasjoner / Tankforskriften i praksis...

Läs mer

Naturvårdsverket har lämnat ut en remiss gällande förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).


Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om tillämpning av bestämmelser i NFS 2017:5.
Syftet med vägledningen är att underlätta föreskriftenas tillämpning och tillsynsmyndigheters handläggning av ärenden inom föreskriftenas tillämpningsområde. Vägledningen innehåller tolkningar av föreskriftenas bestämmelser och ger stöd i tillsynsmyndigheters...

Läs mer

Metodhandboken för kontroller av cisterner och rör är uppdaterad enligt de nya föreskrifterna från MSB och Naturvårdsverket som gäller utom och inom vattenskyddsområden.

 

Nytt kring kontroller och ackreditering

Från och med den 1 juli omfattar ackrediteringen från Swedac enbart kontroller av cisterner enligt MSBFS 2018:3*, gäller för alla kontroller både utom och inom vattenskyddsområden. Inom vattenskyddsområden ska även en icke ackrediterad kontroll utföras av det sekundära skyddet enligt NFS 2017:5**. Inom ett vattenskyddsområde...

Läs mer

Sidor