Arbeidsseminar Tilstandskontroll Glassfibertanker

 

Arbeidsseminar Tilstandskontroll Glassfibertanker

onsdag, 19 december, 2018

SPT har siden februar 2017 arrangert i alt 9 kurs i tilstandskontroll av GUP-tanker og autorisert et stort antall kontrollører. Kursene og samarbeidet med de autoriserte kontrollørene har gitt SPT verdifull kunnskap og erfaring som er nyttig og viktig for videreutvikling av kurset og videre utdanning av de autoriserte kontrollørene.

 

Erfaringen og tilbakemeldingene avdekker rom for forbedringer av kontrollmetodikk, vurdering av tankenes tilstand og fastsettelse av neste kontrollpunkt. Vi erfarer at vurderingene som gjøres, anbefalingene som gis til tankeier og dokumentasjon fra kontrollene kan variere fra kontrollør til kontrollør. Det er i bransjens interesse at kvaliteten på kontrollarbeidet styrkes.

 

SPT inviterer derfor til et arbeidsseminar på Radisson Gardemoen,14. februar 2019 kl 1000 - 1500.

 

Programmet er ikke endelig fastsatt, men vil inneholde bl.a. følgende temaer:

 

  • Bruk av Barcol-målinger ved fastsettelse av neste kontrollpunkt.
  • Presentasjon av forbedret metodikk for vurdering av roser, buler, ovalitet og hardhet.
  • Gjennomgang av konkrete caser som kursdeltakerne ønsker å få belyst nærmere.
  • Krav til bruk av kontrollskjema.
  • Andre aktuelle temaer.

 

Det er viktig at de selskapene som har autoriserte kontrollører stiller på seminaret, gjerne med flere kontrollører. I tillegg til kontrollørene inviteres også oljeselskaper, tankprodusenter og andre som har interesse av temaet.

 

Prisen per deltaker er kr. 3.500 eks mva for medlemmer og oljeselskaper og kr. 5.000,- for ikke-medlemmer. Lunsj er inkludert.

 

Merk av datoen i kalenderes. Meld deg på her:

 

For evt. spørsmål eller innspill, kontakt Morten Hvidsten, tlf; 905 52 524,

epost; morten@pekama.no

 

Fler nyheter

Rapport tilstandskontroll glassfibertanker som du her kan laste ned er obligatorisk for alle som gjennomfører tilstandskontroll av glassfibertanker.

 

Dette skjemaet et utviklet basert på kontrollørenes erfaringer og i samarbeide med oljeselskapene Skjemaet skal brukes ved kontroll og rapportering til tankeier. Bruk av andre skjemaer fører trolig til at tankeier avviser rapporten.

 

Skjemaet er i stor grad bygget opp ved hjelp av rullegardinmenyer for svaralternativer og med noe innebygd logikk. Slik går du frem:

Last ned skjemaet...

Läs mer

Fortsatt arbete under 2019 – ändringar i föreskrifterna

 

Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2017:5, om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor gäller från och med den 1 juli 2018 och ersätter tidigare föreskrifter, NFS 2003:24, inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:16 och NFS 2009:3.

Under år 2018 sammanställdes ett förslag till vägledningstext och skickades ut på remiss till bl.a. större branschorganisationer, länsstyrelser och kommuner. I de inkomna remissvaren framkom att...

Läs mer

Volvo godkänner nu egenproducerade dieselmotor från 2015 och framåt för 100 % HVO diesel. Beslutet gäller i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Läs mera här

Källa: Volvo Car Sverige AB

Läs mer

Kommissionen har tillsammans med medlemsstaterna tagit fram tre alternativ i förberedelserna inför GEAR 2030-processen, innefattande bl.a. införande av vägavgifter samt flera paket för ren mobilitet, läs mera här.

 

Läs mer

14 mai kl 10.00 på Scandic Byporten Oslo
 

Agenda 
Robert Hughes fra Justervesenet  
Presenterer :

  • Generell presentasjon av Justervesenet.
  • ATC kit for det norske markedet.
  • MID godkjenning.

 

SPT Norge beregner en selvkost pris for detta seminaret,
kr 500,- pr/person eks. mva. 
 
(prisen inkl. konfereanselokal, kaffe og lunch på Egon)

 

...

Läs mer

Högtryck på kortbytesfronten 

 

Utbytet av ID06-kort pågår för fullt. Totalt skall 800 000 kort fördelat på 78 000 företag bytas ut under våren.

Hög tillitsnivå
Nya ID06-systemet bygger på en hög tillitsnivå, vilket innebär att alla individer kopplade till ID06-systemet måste identifiera sig med antingen BankID, pass eller nationellt ID. Det gäller firmatecknare, administratörer i systemet och individer som skall ha ett ID06-kort 2.0.
ID06-systemet kräver ett personnummer för att vi inte skall riskera att få in samma...

Läs mer

Kontrollerer tankanlegg for å forhindre utslipp til miljø

 

Miljødirektoratet og Fylkesmannen kontroller nå om tankanlegg over hele landet drives forsvarlig og ikke skader helse og miljø.

 

Det fins om lag 34 000 tanker med olje, farlige kjemikalier eller farlig avfall rundt om i landet. Det har gjennom årene vært flere utslipp fra tankanlegg hos bedrifter som lagrer olje, drivstoff, kjemikalier og avfall.

 

Nye, strengere krav

 

...

Läs mer

Sidor