Årsmöte – samma dag men annan plats

 

Årsmöte – samma dag men annan plats

torsdag, 19 mars, 2020

Årsmöte – samma dag men annan plats

 

Vi har tidigare bjudit in till årsmöte som en del av Årskongressen i Köpenhamn den 27 mars. På grund av Coronaviruset och allas vår säkerhet har vi ställt in mötet i Köpenhamn. Vi har kunnat avboka alla bokningar i och med mötet i Köpenhamn, så de som anmält sig kommer inte att drabbas av några kostnader för hotell och middag med mera.

 

På ett årsmöte går man igenom året som gått och framförallt lägger vi grunden för kommande år. Det är allra bäst, för samtalet och gemenskapen, att göra detta genom att ses i samma rum men i rådande situation så är det inte möjligt. För att vi ska kunna fortsätta vårt arbete har vi därför valt att ha ett digitalt årsmöte. Vi hoppas att alla ni som redan anmält er till årsmötet kommer att delta men även att det kan öppna upp för fler att delta.

 

Årsmötet kommer att hållas via Webbsändning fredagen den 27 mars 2020 klockan 10:00.

 

Information och inbjudan har sänts via e post fredag 20 mars.

 

Eventuella frågor kontakta Jan-Erik Lindström 

 

Styrelsen

Fler nyheter

Chok-melding: Shell giver op i Danmark - 306 stationer til salg, for info
 

Läs mer

MSB och Swedac kallar alla ackrediterade kontrollorgan typ C till samrådsmöte enligt MSBs föreskrifter (krav enligt föreskriften att närvara eller att utse företrädare). SPT har även blivit kallade till samrådsmöte där SPT kan företräda medlemsföretag, se brev nedan.
Samrådsmötet hålls 8 april i Stockholm.

MSB och Swedacs syftet med samrådsmötet är att skapa Samrådsmötet som kommer att hållas en eller två gånger per år beroende på behov och efterfrågan.

De ackrediterat kontrollorgan som inte har möjlighet att närvara vid samrådsmötet kan utse SPT att företräda...

Läs mer

Vi hälsar varmt välkommna till våra medlemmar som har gått med sedan hösten 2013

Sverige:

bia HÄRDPLAST AB

Crawford Group AB

Engborg & Partners AB

Erlandsson Bygg AB

FJ´s Reparationsteknik AB

Klotterkonsulten AKS AB

NHS Industri & Miljöservice

Tönner Tech AB
 

Danmark:

BMS A/S

Cogétil Scandinavia

NPJ Steel A/S

Sune og Jensen Aps

Thorkild Madsen A/S

 

 

Läs mer

MSB har kommit ut med information som innebär att innehållet i den återrapportering som de ackrediterade företagen för cisternkontroll ska lämna till MSB har förändrats.

Myndigheten vill ha in rapport om totala antalet genomförda återkommande kontroller för 2013 samt hur många av dessa som gett "underkännande" samt antalet utdelade reparationsår. De vill ha in informationen senast den 28 februari 2014, helst per e-post. Ytterligare information finns i fil från MSB, se nedan

Läs mer

Sidor