Årsmöte – samma dag men annan plats

 

Årsmöte – samma dag men annan plats

torsdag, 19 mars, 2020

Årsmöte – samma dag men annan plats

 

Vi har tidigare bjudit in till årsmöte som en del av Årskongressen i Köpenhamn den 27 mars. På grund av Coronaviruset och allas vår säkerhet har vi ställt in mötet i Köpenhamn. Vi har kunnat avboka alla bokningar i och med mötet i Köpenhamn, så de som anmält sig kommer inte att drabbas av några kostnader för hotell och middag med mera.

 

På ett årsmöte går man igenom året som gått och framförallt lägger vi grunden för kommande år. Det är allra bäst, för samtalet och gemenskapen, att göra detta genom att ses i samma rum men i rådande situation så är det inte möjligt. För att vi ska kunna fortsätta vårt arbete har vi därför valt att ha ett digitalt årsmöte. Vi hoppas att alla ni som redan anmält er till årsmötet kommer att delta men även att det kan öppna upp för fler att delta.

 

Årsmötet kommer att hållas via Webbsändning fredagen den 27 mars 2020 klockan 10:00.

 

Information och inbjudan har sänts via e post fredag 20 mars.

 

Eventuella frågor kontakta Jan-Erik Lindström 

 

Styrelsen

Fler nyheter

Från och med 1 juli gäller nya krav från MSB för de företag som är ackrediterade för cisternkontroll.

MSBFS 2011:8 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla den 1 juli 2012. Samtidigt upphävs SÄIFS 1997:9 och SÄIFS 2000:7.
Kontrollorgan som inte har sökt ackreditering enligt MSB 2011:8 får fortsätta jobba enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NSF 2003:24. Omfattningen för detta framgår av det nuvarande ackrediteringsbeslutet.

De nya föreskrifterna innehåller:

• Krav på...

Läs mer

Ett medvetet metodval kan minska Sveriges klimatpåverkan. SGF:s beräkningsverktyg för carbon footprint från efterbehandling av förorenad mark och andra markarbeten ger ett bra beslutsunderlag. Se mer under Nationella branscher och intresseorganisationer/SGF

 

Läs mer

Ta del av presentationer från de trevliga och inspirerande dagarna i Stockholm

Nu ska det bli slut på schaktolyckorna. Utbildning och ändrade attityder ska minska tillbud och olyckor vid markarbeten.
Läs mer i den bifogade PDF-filen för mer information!

I vår 30 åriga historia med UPP, det första icke metalliska flexibla rörsystemet för bensinstationer, håller vi just nu på att flytta till ett nytt ställe 11.07.11. I sjutton år har vi funnits på Dalenum, uppkallat efter Gustav Dalén, här har funnits tillverkning av massor med olika produkter, radio och TV-apparater, specialgas, prismor till ubåtsteleskop, comradio för vårt flygvapen, fyrar, AGA spisen mm mm. Under 50 och 60-talet fanns ca 3000 anställda med en egen verkstadsskola. Idag har AGA fortfarande sitt huvudkontor här i en renoverad äldre byggnad. Gustav Daléns "...

Läs mer

Efter 17 år på Dalenum är det nu dags för Petroteknik att flytta ur sina gamla lokaler och flytta till nya i Brottby. Ladda ner PDF-filen för mer information

Sidor