Energi- og olieforum skifter navn til Drivkraft Danmark

 

Energi- og olieforum skifter navn til Drivkraft Danmark

torsdag, 31 maj, 2018

Pressemeddelelse:

Ligesom energien er branchen i forandring og i gang med at omstille sig. Energi- og olieforum skifter nu navn til Drivkraft Danmark for at understøtte denne omstilling og udviklingen fra benzinstationer til energistationer.

 

Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten: - Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene. Branchen har altid leveret sikker og stabil energi til forbrugerne i et marked, der konstant ændrer sig. Det er også vores opgave fremover, forklarer direktør for Drivkraft Danmark Jacob Stahl Otte.   

Drivkraft Danmarks medlemmer har siden 2010 blandet bæredygtige biobrændstoffer i al benzin og diesel, der udgør den altovervejende energi på stationerne i dag, men der udbydes også en række andre drivmidler som el, biogas, metanol og brint. Disse vil i takt med, at de bliver konkurrencedygtige og forbrugerne tager dem til sig, blive mere udbredte på stationerne. For mere information læs her

Source: Drivkraft Danmark

Fler nyheter

Volvo godkänner nu egenproducerade dieselmotor från 2015 och framåt för 100 % HVO diesel. Beslutet gäller i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Läs mera här

Källa: Volvo Car Sverige AB

Läs mer

Kommissionen har tillsammans med medlemsstaterna tagit fram tre alternativ i förberedelserna inför GEAR 2030-processen, innefattande bl.a. införande av vägavgifter samt flera paket för ren mobilitet, läs mera här.

 

Läs mer

14 mai kl 10.00 på Scandic Byporten Oslo
 

Agenda 
Robert Hughes fra Justervesenet  
Presenterer :

  • Generell presentasjon av Justervesenet.
  • ATC kit for det norske markedet.
  • MID godkjenning.

 

SPT Norge beregner en selvkost pris for detta seminaret,
kr 500,- pr/person eks. mva. 
 
(prisen inkl. konfereanselokal, kaffe og lunch på Egon)

 

...

Läs mer

Högtryck på kortbytesfronten 

 

Utbytet av ID06-kort pågår för fullt. Totalt skall 800 000 kort fördelat på 78 000 företag bytas ut under våren.

Hög tillitsnivå
Nya ID06-systemet bygger på en hög tillitsnivå, vilket innebär att alla individer kopplade till ID06-systemet måste identifiera sig med antingen BankID, pass eller nationellt ID. Det gäller firmatecknare, administratörer i systemet och individer som skall ha ett ID06-kort 2.0.
ID06-systemet kräver ett personnummer för att vi inte skall riskera att få in samma...

Läs mer

Kontrollerer tankanlegg for å forhindre utslipp til miljø

 

Miljødirektoratet og Fylkesmannen kontroller nå om tankanlegg over hele landet drives forsvarlig og ikke skader helse og miljø.

 

Det fins om lag 34 000 tanker med olje, farlige kjemikalier eller farlig avfall rundt om i landet. Det har gjennom årene vært flere utslipp fra tankanlegg hos bedrifter som lagrer olje, drivstoff, kjemikalier og avfall.

 

Nye, strengere krav

 

...

Läs mer

SPT har siden februar 2017 arrangert i alt 9 kurs i tilstandskontroll av GUP-tanker og autorisert et stort antall kontrollører. Kursene og samarbeidet med de autoriserte kontrollørene har gitt SPT verdifull kunnskap og erfaring som er nyttig og viktig for videreutvikling av kurset og videre utdanning av de autoriserte kontrollørene.

 

Erfaringen og tilbakemeldingene avdekker rom for forbedringer av kontrollmetodikk, vurdering av tankenes tilstand og fastsettelse av neste kontrollpunkt. Vi erfarer at vurderingene som gjøres, anbefalingene som gis til tankeier og...

Läs mer

Sidor