Hantering av farligt avfall vid servicearbeten

 

Hantering av farligt avfall vid servicearbeten

måndag, 1 februari, 2021

När man utför service- och underhållsarbeten på bensinstationer, som till exempel att rengöra och kontrollera cisterner eller att byta lysrör, kan små mängder av farligt avfall uppstå. Allt farligt avfall måste antecknas och rapporteras, enligt Avfallsförordningen. Men hur ska det egentligen rapporteras om arbetet utförs på olika platser men åt samma verksamhet, och av vem?

 

Alla som ger upphov till avfall är en avfallsproducent. En avfallsproducent kan vara en verksamhetsutövare som genom sin verksamhet ger upphov till avfall. Avfallsproducenten ansvarar för att avfallet behandlas på rätt sätt och står för kostnaderna för hanteringen av avfallet. Avfallsproducenten ska även anteckna och rapportera.

 

Avfall som uppstår som en följd av service, underhåll och liknande arbeten, anses i normala fall uppstå i företaget som utför serviceuppdraget, som då räknas som verksamhetsutövare för det insamlade farliga avfallet. Den som utför servicearbetet blir därför avfallsproducenten. Detta gäller endast det avfall som uppkommer som en direkt följd av att det specifika arbetet utförs. Som huvudregel är det den som utför servicen som bör ha kontroll över vilket avfall som kommer uppstå och hur det ska hanteras.

 

Som serviceverksamhet går det bra att samla ihop farligt avfall som uppstått i samband med servicen och förvara det på den plats där man normalt sett förvarar sitt eget företags avfall, till exempel på den plats det egna företaget har sin verksamhet, utan att behöva anteckna och rapportera till Naturvårdsverket.

 

Däremot behövs fortfarande ett transportdokument för varje transport som göra. En anteckning och rapportering till Naturvårdsverket görs sedan av serviceverksamheten som avfallsproducent, när det farliga avfallet transporteras bort från den plats där avfallet förvaras. Det går också att köra det farliga avfallet direkt till destruktion eller annan behandling efter genomförd servicerunda. Det blir då en anteckning/rapportering som avfallsproducenten ska göra innan transport till destruktion påbörjas.

 

Detta utgår från att man utför service på anläggning som tillhör annan verksamhet. Äger man anläggningen själva blir situationen annorlunda.

 

Vid transport av mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår, ska ett tillstånd finnas för att få transportera farligt avfall. Ansökan om tillstånd för transport av farligt avfall lämnas till länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt säte. Anmälan och tillstånd gäller i hela Sverige, ansökan ska ske enligt 5 kap 1 § i Avfallsförordning (2020:614).

 

Informationen ovan är en allmän bedömning från Naturvårdsverket. För att få veta exakt vad som gäller i det enskilda fallet bör du som entreprenör stämma av med den aktuella tillsynsmyndigheten och med miljöförvaltningen i respektive kommun eller för de som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen med den aktuella Länsstyrelsen.

 

Här kan du ta del av Naturvårdsverkets vägledningar om:

 

Läs även mer om den nya avfallsförordningen (2020:614).

 

 

 

 

 

 

 

Fler nyheter

OKQ8 bjuder in till ett webinar om den svenska bilflottan ska elektrifieras – möjligheter och utmaningar.

Tid: Tisdagen den 23 februari kl 10,00 - 11,00.

Var: Online, via ZOOM, där det passar dig, länk mailas separat

 

Anmäl dig här

 

Den svenska bilflottan ska elektrifieras – möjligheter och utmaningar

När allt fler väljer att skaffa elbil ökar efterfrågan på laddplatser, hur ska...

Läs mer

När man utför service- och underhållsarbeten på bensinstationer, som till exempel att rengöra och kontrollera cisterner eller att byta lysrör, kan små mängder av farligt avfall uppstå. Allt farligt avfall måste antecknas och rapporteras, enligt Avfallsförordningen. Men hur ska det egentligen rapporteras om arbetet utförs på olika platser men åt samma verksamhet, och av vem?

 

Alla som ger upphov till avfall är en avfallsproducent. En avfallsproducent kan vara en verksamhetsutövare som genom sin verksamhet ger upphov till avfall. Avfallsproducenten ansvarar...

Läs mer

Ny föreskrift från Transportstyrelsens (TSFS 2020:92) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon.

 

Föreskriften innehåller bestämmelser om skyldighet att informera om vilka motorfordon som kan tankas vid tankstationer eller laddas vid laddningspunkter. Föreskrifterna innehåller också krav på utformning av sådan information på motorfordon, i fordonsmanualer, vid tankstationer och vid laddningspunkter.

 

Föreskriften träder i kraft den 20 mars 2021 i fråga om 6§ och 8§ och i övrigt den 1 januari 2021.

 

...

Läs mer

Henrik Strokirk informera att systerbolagen NPS A/S och Logos Design A/S har fusionerats till Logos Payment Solutions A/S.

 

Gemensamt blir Logos Nordens ledande aktör inom självbetjänande betalningslösningar till en lång rad branscher med mer än 35.000 installationer.

 

Både Logos och NPS har haft en fin utveckling de senaste åren, där samarbetet mellan bolaget likaså utvecklats. Det är stora likheter mellan bolagens lösningar och aktiviteter, och därför är det nästa naturliga steget att samla kompetenserna i ett bolag. På det här sättet kan vi utnyttja...

Läs mer

I januari tillträdde Lina Emilsson som VD på MCD

 

Lina  är Civilingenjör i Kemiteknik uppvuxen norr om Stockholm och nu boendes i Tullinge. Lång erfarenhet från olika roller inom Supply Chain i läkemedelsbranschen samt li-jon batterier, bl.a. produktionschef, processteknikchef, Leanchef samt operational excellence inom tillverkning och Global Supply Chain. Kommer nu senast från en roll som Kvalitetschef för Northvolt där ansvaret inkluderade kund- och leverantörskvalitet, produkttestning och validering, att upprätta partnerskap inom dessa områden samt att uppnå...

Läs mer

Föreskrifterna om personsäkerhet vid provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8), gällande läcksökning, täthetsprovning, tryckprovning och sprängprovning, har ändrats.

 

Den nya AFS 2020:8 är en ändringsföreskrift till AFS 2006:8 och reglerar hur kontrollorgan ska vara ackrediterade och gäller från och med den 5 januari 2021.  

 

De ändringarna som är gjorda är en juridisk anpassning till det som gäller för ackrediteringen:

Ny hänvisning till förordningen om ackreditering 765/2008
Det allmänna rådet...

Läs mer

Regeringen har tagit fram ett förslag om reduktionsplikten som är ett viktigt styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Regeringen remitterar nu förslag om successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030, med en kontrollstation 2022.

 

- Med den nya reduktionsplikten ger vi långsiktiga förutsättningar att minska klimatutsläppen från fordon, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.  

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin...

Läs mer

Sidor