Information om samhällsviktig verksamhet

 

Information om samhällsviktig verksamhet

torsdag, 26 mars, 2020

Sverige och världen befinner sig i en situation som vi aldrig tidigare gjort i och med Covid-19 pandemin. Förra veckan tog Sveriges Riksstad snabbt fram en ny lag som gör att de kan stänga skolor och förskolor om så anses nödvändigt. Om det händer kommer endast barn till vårdnadshavare som har arbeten som anses var samhällsviktiga att erbjudas barnomsorg. 

 

SPT Association arbetar för er, våra medlemmar, och i ert bästa intresse. Vi anser att vissa av er utför samhällsviktiga verksamheter, och därför ska vara garanterade barnomsorg om det behövs. Därför har vi valt att skicka nedanstående upplysning till MSB och Länsstyrelserna.  

 

Det finns många samhällsviktiga verksamheter och däribland några av de företag som vi representerar. SPT Association är den nordiska branschorganisationen för företag som arbetar med byggnation, installation, service och underhåll av drivmedelsanläggningar. Ett flertal av våra medlemsföretag utför service och underhåll av bensinstationer, truck/dieselstationer samt övrig drivmedelshantering till industrin, transport- och energisektorn i hela Sverige.

 

Om serviceföretagens verksamhet stannar finns det risk att anläggningar inte kommer att kunna tillhandahålla drivmedel till exempelvis maskiner, varutransporter, personaltransporter och blåljuspersonal. Att infrastruktur och transport fungerar är alltid viktigt, men extra viktigt när det är en krissituation så som nu i och med Covid-19 pandemin, så väl material som personer måste kunna komma fram och industrier och andra verksamheter måste kunna fortsätta sitt arbete.

 

För att kunna upprätthålla verksamheten med service och underhåll av drivmedelsanläggningar, och på så sätt förse många andra samhällsviktiga verksamheter med drivmedel, krävs det att barnomsorg finns för barn till vår personal även om förskola och grundskola skulle stängas ner.

 

Utan våra medlemmars arbete kan vi inte garantera tillgången till drivmedel, och utan drivmedel stannar Sverige och samhällets försörjningsberedskap.

 

/ SPT Associations styrelse

genom Jan-Erik Lindström, generalsekreterare för SPT Association

 

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSBFS 2020:3

 

Fler nyheter

Plats: Webinarium
Tid: 2020-06-05 09:00

 

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen bjuder in till frukostseminarium.

 

I samband med Covid-19 krisen har frågan om svensk krisberedskap hamnat i fokus. Utgångspunkten har varit samhällets förmåga att hantera pandemier, men andra frågor kopplade till totalförsvaret av Sverige har också diskuterats, till exempel beredskapslager och säkra transporter.

Ett robust transportsystem är en avgörande del i Sveriges beredskap, oavsett vilken form av hot vi talar om. Men hur kan...

Läs mer

Vi ringde upp Mats Lundh på Wennstrom Net för att prata om SPTs digitala årsmöte.

 

Hej Mats, den 27 mars hade vi vårt första digitala årsmöte till följd av corona pandemin. Har du varit med på ett digitalt årsmöte tidigare?

 

Ja faktiskt en gång. Men det var en idrottsförening med bara 6 personer som deltog, så det var mycket enklare.

 

Vad tyckte du om mötet?

 

Det gick jättebra. Det var enkelt att gå in, rösta och få möjlighet att säga sitt. Det är ett nytt tankesätt...

Läs mer

Metodhandboken finns bara i digitalutgåva.
Digital metodhanbok ”Underhåll och 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem för spill- och dagvatten” beställer du via SPT:s Jan-Erik Lindström mail jan-erik@sptass.eu

 

Kontrollrapporterna för 6-månaders och 5-årskontrollen av oljeavskiljarsystem kan medlemmar i SPT hämt under inloggning på SPTs hemsida och STORs medlemmar kan hämta kontrollrapporterna under inloggning på STORs hemsida.
Kontrollrapporterna kan...

Läs mer

Försäkringar - bättre skydd, lägre premie

SPT Försäkringsservice, läs mera här

 

Hjerta har tillsammans med SPT tagit fram ett försäkringspaket är väldigt konkurrenskraftig i pris, samtidigt som omfattningen är väl tilltagen för att passa de flesta verksamheter för SPTs medlemsföretag.

 

Försäkringar är en viktig del av företagets möjlighet att verka långsiktigt, utan oron att bli ekonomiskt lidande vid en eventuell skada.

Som alla vet är det en djungel av olika...

Läs mer

Hej,

I den rådande situationen finns nu tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare. Dessutom införs tillfälliga bestämmelser för fordon och tankar som används för farligt gods som gör det möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

Dessutom finns nu en möjlighet att transportera avfall (skyddskläder, skyddshandskar etc) som uppkommit i samband från hantering av patienter med Covid-19 i containrar.

På hemsidan finns mer...

Läs mer

Sverige och världen befinner sig i en situation som vi aldrig tidigare gjort i och med Covid-19 pandemin. Förra veckan tog Sveriges Riksstad snabbt fram en ny lag som gör att de kan stänga skolor och förskolor om så anses nödvändigt. Om det händer kommer endast barn till vårdnadshavare som har arbeten som anses var samhällsviktiga att erbjudas barnomsorg. 

 

SPT Association arbetar för er, våra medlemmar, och i ert bästa intresse. Vi anser att vissa av er utför samhällsviktiga verksamheter, och därför ska vara garanterade barnomsorg om det behövs. Därför...

Läs mer

Årsmöte – samma dag men annan plats

 

Vi har tidigare bjudit in till årsmöte som en del av Årskongressen i Köpenhamn den 27 mars. På grund av Coronaviruset och allas vår säkerhet har vi ställt in mötet i Köpenhamn. Vi har kunnat avboka alla bokningar i och med mötet i Köpenhamn, så de som anmält sig kommer inte att drabbas av några kostnader för hotell och middag med mera.

 

På ett årsmöte går man igenom året som gått och framförallt lägger vi grunden för kommande år. Det är allra bäst, för samtalet och...

Läs mer

Sidor