Intervju Med Mats Lundh om digitalt årsmöte

 

Intervju Med Mats Lundh om digitalt årsmöte

tisdag, 5 maj, 2020

Vi ringde upp Mats Lundh på Wennstrom Net för att prata om SPTs digitala årsmöte.

 

Hej Mats, den 27 mars hade vi vårt första digitala årsmöte till följd av corona pandemin. Har du varit med på ett digitalt årsmöte tidigare?

 

Ja faktiskt en gång. Men det var en idrottsförening med bara 6 personer som deltog, så det var mycket enklare.

 

Vad tyckte du om mötet?

 

Det gick jättebra. Det var enkelt att gå in, rösta och få möjlighet att säga sitt. Det är ett nytt tankesätt men mer likheter med ett vanligt möte än vad man kan tro. Begränsningen sitter oftast i oss själva. Kreativiteten är det enda som stoppar vad man kan göra. Årsmötet gick klart över förväntan!

 

Hur var det att komma till tals?

 

Man måste vara van och bryta in, ta plats. Men det gick bra och ju mer man använder det desto lättare kommer det gå. Nästan alla använder det redan och tekniken finns så vi måste bara hänga med.

 

Har du några tips inför framtida digitala möten?

 

Egentligen är det samma som för vanliga möten men det viktigaste är att vara förberedd och påläst på materialet, att man har gått igenom agendan och skrivit ner frågorna innan. Då blir det lättare att bryta in och ställa sina frågor samtidigt som mötet bli effektivt.

Sen om man vill göra en grej av det kan man samla några kollegor i samma stad och koppla upp sig på samma ställe, det är trevligt om man har den möjligheten och det blir ett möte i mötet.

Digitala möten ger nya möjligheter, det sparar på miljön och tiden. Nyttja det. Man kan samlas oftare till exempel 30 minuter varannan månad för att dela med sig om vad som händer och lära av varandra.

 

Till sist, tycker du att SPT skulle ha fler digitala årsmöten även efter pandemin?

 

Digitala möten är toppen och årsmötet fungerade mycket bra. Det är effektivt. Jag tror att det är viktigt att varva fysiska och digitala möten. Ibland är det bra att vara effektiva men vi måste inte alltid vara effektiva – vi måste även få tid att reflektera och stanna upp. Har vi digitala årsmöten kan det ge möjlighet till andra fysiska möten där vi kan fokusera på just att reflektera och umgås istället för formalia. För inget slår fysiska mötet för att lära känna varandra bättre och få in nya medlemmar i teamet. Det är en annan sak när man kan ta varandra i handen och prata över en middag.

Fler nyheter

Tidigare i år presenterade Petroleum- och biodrivmedelsbranschen tillsammans med Fossilfritt Sverige en färdplan som bidrar till ett klimatneutralt transportsystem. 

 

Den 5 november, kl 13:30 – 15:00 är det dags att följa upp Färdplanen och se vad branschen gör för att bidra till ett klimatneutralt transportsystem senast 2045.

 

För mera information och anmälan klicka här

Läs mer

Det råder full aktivitet i Göteborg för att nå det uppsatta målet med att kunna trafikera
Göteborgs kollektivtrafik med elbussar . I december 2020 förväntas 145 nya bussar rulla ut i
kollektivtrafiken, 100% drivna av elkraft.

 

Som ett led i ett miljöarbete som pågår i hela transportsektorn kommer Göteborgs kollektivtrafik
från december 2020 trafikeras av elbussar . Ansvarig för hela projektet är Transdev Sverige AB som
under sommaren vann upphandlingen av 5 stycken kontrakt gälland e busstrafiken i Göteborg.

Läs pressrelease från Wennstrom.

Läs mer

SPTs utbildning kopplas till ID06 kompetensdatabas

 

Från juli 2020 kommer alla personer med giltigt certifikat för SPTs utbildning att registreras i ID06 kompetensdatabasen. Då utbildningsbeviset är digitalt och direktkopplat till ID06-kortet kan så väl arbetstagare och arbetsgivare hålla ordning och enkelt kontroller behörigheter.

 

Kvalitetssäkrat och uppdaterat

 

Som företag kan ni logga in och se era medarbetares...

Läs mer

 

Grundet et stort antal for nyligt modtagne afmeldinger fra både olieselskaber og vore medlemmer, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse/udsætte Temadagen den 6. Oktober.

 

Vi beklager naturligvis at skulle udsættelsen, men forstår fuldt ud de afbud som er kommet.

 

Da ingen af os er på nuværende tidspunkt er istand til at gætte om hvornår det igen vil være muligt at afholde en sådan dag er vi ude af stand til at sætte en specifik dato for en ny Temadag, men håber dog på at den kan afholdes i løbet af 1 kvartal 2021...

Läs mer

The website provides information and resources for E10 at a European level.

 

E10info.eu, a new online resource for consumer information about the E10 fuel blend, has launched as part of a broader effort to highlight the importance of renewable ethanol to EU climate goals.

Use of E10, which contains up to 10% renewable ethanol by volume, reduces emissions from petrol cars and is sold in petrol stations in 14 EU countries.

Other countries are considering using E10 in order to help meet...

Läs mer

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

 

SPTs medlemsföretag som vill att SPT ska lämna synpunkter på remissen ska lämna in förslag senast den 7 september till jan-erik@sptass.eu

 

Remiss på föreskriftsförslaget finns nedan.

 

Remissen innehåller följande bifogade dokument:

  • ett förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och...
Läs mer

Bränslebytet är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Regeringen avser att fatta beslut om att förstärka bränslebytet genom successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030 med en kontrollstation 2022 samt införa en reduktionsplikt för flyget. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 

Bränslebytet genomförs genom en reduktionsplikt som innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från...

Läs mer

Sidor