Intervju Med Mats Lundh om digitalt årsmöte

 

Intervju Med Mats Lundh om digitalt årsmöte

tisdag, 5 maj, 2020

Vi ringde upp Mats Lundh på Wennstrom Net för att prata om SPTs digitala årsmöte.

 

Hej Mats, den 27 mars hade vi vårt första digitala årsmöte till följd av corona pandemin. Har du varit med på ett digitalt årsmöte tidigare?

 

Ja faktiskt en gång. Men det var en idrottsförening med bara 6 personer som deltog, så det var mycket enklare.

 

Vad tyckte du om mötet?

 

Det gick jättebra. Det var enkelt att gå in, rösta och få möjlighet att säga sitt. Det är ett nytt tankesätt men mer likheter med ett vanligt möte än vad man kan tro. Begränsningen sitter oftast i oss själva. Kreativiteten är det enda som stoppar vad man kan göra. Årsmötet gick klart över förväntan!

 

Hur var det att komma till tals?

 

Man måste vara van och bryta in, ta plats. Men det gick bra och ju mer man använder det desto lättare kommer det gå. Nästan alla använder det redan och tekniken finns så vi måste bara hänga med.

 

Har du några tips inför framtida digitala möten?

 

Egentligen är det samma som för vanliga möten men det viktigaste är att vara förberedd och påläst på materialet, att man har gått igenom agendan och skrivit ner frågorna innan. Då blir det lättare att bryta in och ställa sina frågor samtidigt som mötet bli effektivt.

Sen om man vill göra en grej av det kan man samla några kollegor i samma stad och koppla upp sig på samma ställe, det är trevligt om man har den möjligheten och det blir ett möte i mötet.

Digitala möten ger nya möjligheter, det sparar på miljön och tiden. Nyttja det. Man kan samlas oftare till exempel 30 minuter varannan månad för att dela med sig om vad som händer och lära av varandra.

 

Till sist, tycker du att SPT skulle ha fler digitala årsmöten även efter pandemin?

 

Digitala möten är toppen och årsmötet fungerade mycket bra. Det är effektivt. Jag tror att det är viktigt att varva fysiska och digitala möten. Ibland är det bra att vara effektiva men vi måste inte alltid vara effektiva – vi måste även få tid att reflektera och stanna upp. Har vi digitala årsmöten kan det ge möjlighet till andra fysiska möten där vi kan fokusera på just att reflektera och umgås istället för formalia. För inget slår fysiska mötet för att lära känna varandra bättre och få in nya medlemmar i teamet. Det är en annan sak när man kan ta varandra i handen och prata över en middag.

Fler nyheter

OKQ8 bjuder in till ett webinar om den svenska bilflottan ska elektrifieras – möjligheter och utmaningar.

Tid: Tisdagen den 23 februari kl 10,00 - 11,00.

Var: Online, via ZOOM, där det passar dig, länk mailas separat

 

Anmäl dig här

 

Den svenska bilflottan ska elektrifieras – möjligheter och utmaningar

När allt fler väljer att skaffa elbil ökar efterfrågan på laddplatser, hur ska...

Läs mer

När man utför service- och underhållsarbeten på bensinstationer, som till exempel att rengöra och kontrollera cisterner eller att byta lysrör, kan små mängder av farligt avfall uppstå. Allt farligt avfall måste antecknas och rapporteras, enligt Avfallsförordningen. Men hur ska det egentligen rapporteras om arbetet utförs på olika platser men åt samma verksamhet, och av vem?

 

Alla som ger upphov till avfall är en avfallsproducent. En avfallsproducent kan vara en verksamhetsutövare som genom sin verksamhet ger upphov till avfall. Avfallsproducenten ansvarar...

Läs mer

Ny föreskrift från Transportstyrelsens (TSFS 2020:92) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon.

 

Föreskriften innehåller bestämmelser om skyldighet att informera om vilka motorfordon som kan tankas vid tankstationer eller laddas vid laddningspunkter. Föreskrifterna innehåller också krav på utformning av sådan information på motorfordon, i fordonsmanualer, vid tankstationer och vid laddningspunkter.

 

Föreskriften träder i kraft den 20 mars 2021 i fråga om 6§ och 8§ och i övrigt den 1 januari 2021.

 

...

Läs mer

Henrik Strokirk informera att systerbolagen NPS A/S och Logos Design A/S har fusionerats till Logos Payment Solutions A/S.

 

Gemensamt blir Logos Nordens ledande aktör inom självbetjänande betalningslösningar till en lång rad branscher med mer än 35.000 installationer.

 

Både Logos och NPS har haft en fin utveckling de senaste åren, där samarbetet mellan bolaget likaså utvecklats. Det är stora likheter mellan bolagens lösningar och aktiviteter, och därför är det nästa naturliga steget att samla kompetenserna i ett bolag. På det här sättet kan vi utnyttja...

Läs mer

I januari tillträdde Lina Emilsson som VD på MCD

 

Lina  är Civilingenjör i Kemiteknik uppvuxen norr om Stockholm och nu boendes i Tullinge. Lång erfarenhet från olika roller inom Supply Chain i läkemedelsbranschen samt li-jon batterier, bl.a. produktionschef, processteknikchef, Leanchef samt operational excellence inom tillverkning och Global Supply Chain. Kommer nu senast från en roll som Kvalitetschef för Northvolt där ansvaret inkluderade kund- och leverantörskvalitet, produkttestning och validering, att upprätta partnerskap inom dessa områden samt att uppnå...

Läs mer

Föreskrifterna om personsäkerhet vid provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8), gällande läcksökning, täthetsprovning, tryckprovning och sprängprovning, har ändrats.

 

Den nya AFS 2020:8 är en ändringsföreskrift till AFS 2006:8 och reglerar hur kontrollorgan ska vara ackrediterade och gäller från och med den 5 januari 2021.  

 

De ändringarna som är gjorda är en juridisk anpassning till det som gäller för ackrediteringen:

Ny hänvisning till förordningen om ackreditering 765/2008
Det allmänna rådet...

Läs mer

Regeringen har tagit fram ett förslag om reduktionsplikten som är ett viktigt styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Regeringen remitterar nu förslag om successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030, med en kontrollstation 2022.

 

- Med den nya reduktionsplikten ger vi långsiktiga förutsättningar att minska klimatutsläppen från fordon, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.  

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin...

Läs mer

Sidor