Kurs 5-års kontroll av oljeavskiljare – kurs via Microsoft Teams

 

Kurs 5-års kontroll av oljeavskiljare – kurs via Microsoft Teams

torsdag, 15 april, 2021

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 

Kursen hålls via Microsoft Teams den 8 juni 2021

 

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

 

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och för att kommunikationen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att deltagarna har bra mikrofon och kamera, det är deltagarens ansvar att den egna tekniken fungerar.

 

I slutet av dagen sker en provskrivning och när deltagarna är klara med denna ska den skannas in eller fotograferas av och skickas till undertecknad. Därefter kommer en genomgång av skrivningen att hållas.

 

Föredragshållare är Lars Strandstedt, Spol-o och Industriservice AB och Jan-Erik Lindström, SPT och Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB, håller i kursen.

 

5-års kontroll – Start med uppkoppling kl 09.30, och slutar med provskrivning 16.15 – 17.15. Preliminärt program bifogas. Paus för lunch och bensträckare.

 

Kursavgiften för medlemsföretag, eller för deltagare från myndigheter är:

5-års kontroll 4.250 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation.

För företag som inte är medlemmar i STOR eller SPT är avgiften 8.250 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation. Medlemsföretag i STOR och SPT har företräde till utbildningen.

 

För frågor kring kursen kan ni ta kontakt med följande personer:

Lars Strandstedt STOR, Tel: 070-586 20 57, E-post: lars@spol-industriservice.se

Jan-Erik Lindström SPT, Tel: 070-332 74 77, E-post: jan-erik@sptass.eu

 

Kursanordnare – Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB, 070-977 88 83,

Program, hämtas här. Anmälan ska göras på på blankett som hämtas här och som skickas med E-post till: marie.borgstrom@telia.com

 

OBS! Anmälan är bindande, vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart eller utebliven deltagare, debiteras hela kursavgiften. Ni kan naturligtvis skicka någon annan inom företaget som ersättare.

 

Anmälan ska vara Marie tillhanda senast den 1 februari 2021.

 

Välkomna!

 

Fler nyheter

Välkommen till Ekotransport 2021 en konferens för hållbara resor och transporter.

Tid 09,00 - 13,00
Plats via nätet

 

Nya möjligheter för omställning

Ekotransport är den årliga mötespunkten för beslutsfattare från företag, organisationer och myndigheter, nationellt, regionalt och lokalt, för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. 

 

Seminariet annordnas av Nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030

Ur...

Läs mer

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 

Kursen hålls via Microsoft Teams den 8 juni 2021

 

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

 

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och för att...

Läs mer

Välkommen till ett digitalt seminarium den 30 mars klockan 10:00 där Johan G Andersson, VD på Drivkraft Sverige, tillsammans med Jonas Eliasson, Trafikverket, Tina Thorsell, Transportföretagen, Johanna Mossberg, RISE, Per-Arne Karlsson, ST1, Teres Lindberg (S), riksdagsledamot samt Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson kommer att diskutera hur en svensk strategi för biodrivmedel kan bidra till en hållbar och effektiv omställning av transportsektorn så att vi når våra klimatmål.

 

För att Sverige ska nå sina högt ställda klimatmål krävs en...

Läs mer

OKQ8 bjuder in till ett webinar om den svenska bilflottan ska elektrifieras – möjligheter och utmaningar.

Tid: Tisdagen den 23 februari kl 10,00 - 11,00.

Var: Online, via ZOOM, där det passar dig, länk mailas separat

 

Anmäl dig här

 

Den svenska bilflottan ska elektrifieras – möjligheter och utmaningar

När allt fler väljer att skaffa elbil ökar efterfrågan på laddplatser, hur ska...

Läs mer

När man utför service- och underhållsarbeten på bensinstationer, som till exempel att rengöra och kontrollera cisterner eller att byta lysrör, kan små mängder av farligt avfall uppstå. Allt farligt avfall måste antecknas och rapporteras, enligt Avfallsförordningen. Men hur ska det egentligen rapporteras om arbetet utförs på olika platser men åt samma verksamhet, och av vem?

 

Alla som ger upphov till avfall är en avfallsproducent. En avfallsproducent kan vara en verksamhetsutövare som genom sin verksamhet ger upphov till avfall. Avfallsproducenten ansvarar...

Läs mer

Ny föreskrift från Transportstyrelsens (TSFS 2020:92) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon.

 

Föreskriften innehåller bestämmelser om skyldighet att informera om vilka motorfordon som kan tankas vid tankstationer eller laddas vid laddningspunkter. Föreskrifterna innehåller också krav på utformning av sådan information på motorfordon, i fordonsmanualer, vid tankstationer och vid laddningspunkter.

 

Föreskriften träder i kraft den 20 mars 2021 i fråga om 6§ och 8§ och i övrigt den 1 januari 2021.

 

...

Läs mer

Henrik Strokirk informera att systerbolagen NPS A/S och Logos Design A/S har fusionerats till Logos Payment Solutions A/S.

 

Gemensamt blir Logos Nordens ledande aktör inom självbetjänande betalningslösningar till en lång rad branscher med mer än 35.000 installationer.

 

Både Logos och NPS har haft en fin utveckling de senaste åren, där samarbetet mellan bolaget likaså utvecklats. Det är stora likheter mellan bolagens lösningar och aktiviteter, och därför är det nästa naturliga steget att samla kompetenserna i ett bolag. På det här sättet kan vi utnyttja...

Läs mer

Sidor