Nya cisternföreskrifter, Naturvårdsverket vattensskyddsområden

 

Nya cisternföreskrifter, Naturvårdsverket vattensskyddsområden

fredag, 8 december, 2017

Nya cisternföreskrifter från Naturvårdsverket, föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

 

Naturvårdsverket har i oktober 2017 beslutat om nya föreskrifter. De nya föreskrifterna börjar att gälla den 1 juli 2018. Fram till dess gäller de gamla föreskrifterna, länk till de gammla föreskrifterna.

 

Syftet med de nya föreskrifterna är framförallt en regelförenkling och arbetet har utförts i nära samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Förändringarna innebär att de tekniska kraven, installationskontroll och de periodiska kontrollerna kommer att styras enbart av MSB:s nya föreskrift (som ersätter MSBFS 2014:5). Tillsynsmyndigheten, som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, ska dock få en kopia av verksamhetsutövaren på utförda kontroller enligt MSB:s föreskrifter för att myndigheten ska ha kontroll över vilka cisterner som finns inom respektive kommuns område och för att tillsynsmyndigheten ska kunna ställa ytterligare krav med stöd av miljöbalken när så är lämpligt.

Föreskriften innebär att särskilda krav ställs inom vattenskyddsområde. Finns det vattenskyddsföreskrifter som innehåller strängare krav än Naturvårdsverkets föreskrifter gäller vattenskyddsförskrifterna, länk till de nya föreskrifterna som gäller från 1 juli 2018.

 

Naturvårdsverket håller på att revidera vägledningen för lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner, en skriftlig vägledning beräknas vara klart till sommaren 2018.

 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB-myndigheten, före detta Räddningsverket) har regler för cisterner. Se vidare om brandfarliga och explosiva varor på MSB-myndighetens hemsida. För tiden fram till den 1 juli 2018 gäller MSB:s föreskrifter med nr MSBFS 2014:5. För tiden efter den 1 juli 2018 kommer nya föreskrifter att gälla från MSB som omfattar alla tekniska krav på cisterner och rör för brandfarlig vara.Länk till MSBFS 2014:5

 

Källa: Naturvårdsverket

Fler nyheter

All presentations from Nordic Conference 2018 are now available for viewing and download on our activites page here.

 

We'd like to take this opportunity thank our moderator Lisa Kirsebom, our wonderful speakers and all those in attendance for making Nordic Conference 2018 a success. We hope to see all of you again soon.

 

Läs mer

Petro Plaza News sat down with Mattias Goldmann, from the think tank Fores, at the SPT Nordic Conference to discuss the different Nordic strategies to combat fuel emissions, the advantages of alternative fuels and the relationship with the European Union., see the interview here

Source PetroPlaza News

The British and Nordic forecourt equipment associations will share knowledge on training, safety and regulations concerning petrol station operations.

 

The United Kingdom’s Association for Petroleum and Explosives Administration (APEA) and the Scandinavian Petroleum Technic Association (SPT) announced on Wednesday 14 Mars a new cooperation agreement that will see the two associations tie links to encourage training and education for forecourt professionals in Britain and Scandinavia.

At the SPT Nordic Conference ...

Läs mer

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurser:

 

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder.

 

kurs i kontroll av oljeavskiljare kommer att hållas den 25 april 2018 på Scandic Alvik, Stockholm. Vi har omarbetat kursen och den kommer endast att vara en dag. Inbjudan finns här.

Läs mer

SPT har i samarbete med STOR har uppdaterat Metodhandboken. Swedac har granskat uppdateringen av handboken och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har varit remissinstans. En av de större ändringarna är rörande tillvägagångssätt för systemets täthet samt tillägget av acceptanskriterier för de obligatoriska kontrollpunkterna i 5-årskontrollen.
 

Kontrollrapporterna för 6-månaders och 5-årskontrollen av oljeavskiljarsystem har även uppdateras. Kontrollrapporterna kan beställas från jan-erik@sptass.eu.

...

Läs mer

För att erbjuda våra medlemmar bästa service har vi från och med november 2017 tecknat avtal med kortleverantören Seriline/HantverksID för produktion och leverans av SPT:s ID06-kort där certifieringen för arbete på drivmedelsanläggningar är med på ID06-kortet. På samma ställe går även de vanliga ID06 att beställas.

För dig som medlem innebär detta lägre kostnader (89 kr/ kort) och snabbare leveranser. Som en följd av detta beslut kan du inte längre beställa ID06-kort med SPT-logotyp från vår tidigare leverantör.

Vi hänvisar därför...

Läs mer

Nya cisternföreskrifter från Naturvårdsverket, föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

 

Naturvårdsverket har i oktober 2017 beslutat om nya föreskrifter. De nya föreskrifterna börjar att gälla den 1 juli 2018. Fram till dess gäller de gamla föreskrifterna, länk till de gammla föreskrifterna.

 

...

Läs mer

Sidor