Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

onsdag, 30 december, 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö.Se flimerna här

Fler nyheter

Det er fra Miljødirektoratet sendt ut forespørsel om høringsuttalelser, i forbindelse med endring av forskrift om gjenvinning av bensindamp i tråd med EUs endringsdirektiv. Endringene gjelder i hovedsak at testing, sertifisering av bensingjenvinningssystemet, og årlig kontroll, skal skje i henhold til

NS-EN 16321-1:2013.

 

Fullstendig versjon av endringene kan leses her

 

SPT er registrert som...

Läs mer

Couche-Tard operates in Denmark under the Statoil brand via its subsidiary Statoil Fuel and Retail ("SFR"). The company will have to make a series of disinvestments over 200 petrol stations and Shell's commercial fuels business to get the Commission’s approval.

The Commission had concerns that the merger as initially notified could have led to higher prices for fuel, diesel, gasoline and light heating oil customers in Denmark.

The transaction combines the fuel businesses of number 1 and 2 on the Danish wholesale markets and number 1 and 3 on the petrol...

Läs mer

Efter NPJ Steel A/S kon-kurs i Januar 2016 har FTC A/S overtaget salg og produktion af komponenter til Oliebranchen som tidli-gere blev produceret hos NPJ Steel A/S, pressemeddelse

Läs mer

ExxonMobil is now the first major fuel retailer to accept mobile payment at the pump, including Apple Pay, throughout the majority of its U.S. network. Read more

Källa:

PetrolPlaza news

ID06 har tagit fram ett avtal för överlåtelse av ansvaret för elektronisk personalliggare. 

 

Se informationen från ID06, läs här

 

Avtal för överlåtelse av ansvaret för elektronisk personalligare, hämtas här

Läs mer

Nissan har tagit fram ett koncept för framtidens drivmedelsstation för el bilar. 

Se Nissans film från You tube här

Källa: Nissan Europe

 

Se även nyheter från PetrolPlazaNews 

Källa: PetrolPlazaNews 

Läs mer

Obemannad butik öppnar i de gamla postlokalerna på Bygatan i Viken, där man öppnar dörren och sköter betalning med en app i mobiltelefonen.

Läs hela artikeln här
Källa: Helsingborgs Dagblad

 

Smartphone-run convenience store opens in Sweden Read more

Källa:PetrolPlazaNews

 

 

Läs mer

Sidor