Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

onsdag, 30 december, 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö.Se flimerna här

Fler nyheter

Spårbarhets- och kalibreringskraven i ackrediteringsstandarderna beskrivs på olika nivåer och kan lämna utrymme för tolkningar. Syftet med Swedac nya dokument är att beskriva hur Swedac tillämpar kraven för att på så vis harmonisera bedömningarna och ge de ackrediterade organen vägledning.

 

Kalibrerings- och spårbarhetsdokument gällde tidigare bara kontrollorgan, men sedan utgåva 4 (13 oktober 2010) generellt inom ackreditering.

Utgåva 7, som gäller från 20 februari 2016, är uppdaterad med referenser till aktuella standarder.

Ta del av...

Läs mer

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs i  5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder.

 

Inbjudan till den av STOR och SPT nyframtagna kursen i kontroll av oljeavskiljare. I denna uppdaterade kurs komma även Kaarlo Book från Swedac att medverka och prata om frivillig ackreditering av oljeavskiljare. Kaarlo kommer även att presentera den nya mallen för 5-årskontroll av oljeavskiljare, denna mall är ny och kommer att kunna användas av...

Läs mer

Ett av SPTs medelemsföretag har ställt följande fråga som SPT har sänt till skatteverket:

 

Fråga:

Företag A har av byggherren blivit utsedd att i en totalentreprenad överta ansvaret för personalliggaren. Dessutom vill Byggherren att de arbeten som företag B utför som avser installation och igångkörning av bensinpumpar ska faktureras av företag B direkt till Byggherren men att företag A hanterar företag Bs personal i företag As personalliggare.

 

Svar från Skatteverket:

Företag A kan ta över totalentreprenaden...

Läs mer

Tommy Rask Entreprenad AB drivmedelstekniska och fordonstvätt lösningar kommer att drivas och marknadsföras under namnet Malte Fuel & Wash. 

 

Tommy Rask Entreprenad ABs avdelning som utgör leveranser till fordonsindustrin kommer att marknadsförs under namnet FCD System (Fuel Conditioning Dispensing System).

 

Läs hela nyhetsbrevet från Malte här

Läs mer

MSB har kallat til samrådsmöte för alla ackrediterade kontrollorgan, typ C, för cisternkontroll den 13 april 2016 i Stockholm, hämta kallelse från MSB här

 

För de som inte har möjlighet att närvara personligen är det möjligt att låta sig representeras via fullmakt av representant från SPT. 

 

Om ni har några frågor som ni vill ta upp som rör området med cisterner och...

Läs mer

Blue Energy Holding AS, et heleid datterselskap av AS Green Cube Innovation, har inngått avtale om kjøp av St1 Norge AS.

Det er det finske energiselskapet St1 Nordic Oy som selger selskapet. Salget er i tråd med konkurransemyndighetenes pålegg da St1 Nordic Oy kjøpte Smart Fuel AS i Norge, les mer her
Källa:DN Norge

Norway´s fuel retailing industry faces a major overhaul with three leading gas station operators making significant changes of ownership, identity and products, read more

Läs mer

Sidor