Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

onsdag, 30 december, 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö.Se flimerna här

Fler nyheter

Välkommen att ta del av remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer.

Remiss angående ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2014:75 om återföring av bensinångor på bensinstationer Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag ändring av  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2014:75 om återföring av bensinångor på bensinstationer.

 

För att kunna sammanställa synpunkter behöver SPT få in synpunkter senast 9 maj 2016 till...

Läs mer

Tre nya EU-föreskrifter

 

Ökade krav på de ekonomiska aktörerna för ökad säkerhet och konkurrenskraft

 

Det är ökade krav på tillverkare, importörer och distributörer i de tre nya föreskrifterna Enkla tryckkärl, Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer och  Tryckbärande anordningar.  Detaljerade krav på de ekonomiska aktörerna ska stärka reglerna samt förbättra tillämpningen och efterlevnaden.

 

De nya föreskrifterna genomför Europaparlamentets och rådets direktiv, vilka anpassades till den nya lagstiftningsramen....

Läs mer

Det er fra Miljødirektoratet sendt ut forespørsel om høringsuttalelser, i forbindelse med endring av forskrift om gjenvinning av bensindamp i tråd med EUs endringsdirektiv. Endringene gjelder i hovedsak at testing, sertifisering av bensingjenvinningssystemet, og årlig kontroll, skal skje i henhold til

NS-EN 16321-1:2013.

 

Fullstendig versjon av endringene kan leses her

 

SPT er registrert som...

Läs mer

Couche-Tard operates in Denmark under the Statoil brand via its subsidiary Statoil Fuel and Retail ("SFR"). The company will have to make a series of disinvestments over 200 petrol stations and Shell's commercial fuels business to get the Commission’s approval.

The Commission had concerns that the merger as initially notified could have led to higher prices for fuel, diesel, gasoline and light heating oil customers in Denmark.

The transaction combines the fuel businesses of number 1 and 2 on the Danish wholesale markets and number 1 and 3 on the petrol...

Läs mer

Efter NPJ Steel A/S kon-kurs i Januar 2016 har FTC A/S overtaget salg og produktion af komponenter til Oliebranchen som tidli-gere blev produceret hos NPJ Steel A/S, pressemeddelse

Läs mer

ExxonMobil is now the first major fuel retailer to accept mobile payment at the pump, including Apple Pay, throughout the majority of its U.S. network. Read more

Källa:

PetrolPlaza news

ID06 har tagit fram ett avtal för överlåtelse av ansvaret för elektronisk personalliggare. 

 

Se informationen från ID06, läs här

 

Avtal för överlåtelse av ansvaret för elektronisk personalligare, hämtas här

Läs mer

Sidor