Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

onsdag, 30 december, 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö.Se flimerna här

Fler nyheter

Vi hälsar varmt välkommna till våra medlemmar som har gått med sedan hösten 2013

Sverige:

bia HÄRDPLAST AB

Crawford Group AB

Engborg & Partners AB

Erlandsson Bygg AB

FJ´s Reparationsteknik AB

Klotterkonsulten AKS AB

NHS Industri & Miljöservice

Tönner Tech AB
 

Danmark:

BMS A/S

Cogétil Scandinavia

NPJ Steel A/S

Sune og Jensen Aps

Thorkild Madsen A/S

 

 

Läs mer

MSB har kommit ut med information som innebär att innehållet i den återrapportering som de ackrediterade företagen för cisternkontroll ska lämna till MSB har förändrats.

Myndigheten vill ha in rapport om totala antalet genomförda återkommande kontroller för 2013 samt hur många av dessa som gett "underkännande" samt antalet utdelade reparationsår. De vill ha in informationen senast den 28 februari 2014, helst per e-post. Ytterligare information finns i fil från MSB, se nedan

Läs mer

Måndagen den 16 december överlämnade professor Thomas B. Johansson slutbetänkandet för utredningen "Fossiloberoende fordonsflotta - ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser" till it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I anslutning till överlämnandet utredningen presenterades för journalister vid en pressträff i Rosenbad.

 

Den 16:e december presenterades FFF-utredningen hos FORES, om hur Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030 Energiminister Anna-Karin Hatt och FFF-utredaren Thomas B Johansson har...

Läs mer

Sidor