Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

onsdag, 30 december, 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö.Se flimerna här

Fler nyheter

Arbetsmiljöverket håller på att se över vissa föreskrifter, remiss ska besvaras senast den 20 juni 2014.

 

För att SPT ska kunna sammanställa synpunkter och svara på remisserna behöver svar mailas till jan-erik@sptass.eu senast 13 juni

 

Manhål på vissa behållare - Upphävande, klicka här för messiv från AV

 

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter...

Läs mer

Tid 28 maj kl 08,00 - 10,00  på Sveavägen 20, Stockholm

 

Välkommen till SPBIs frukostseminarium om tankningsmönster, E85-försäljning och attityder till drivmedel! Frukost serveras från 8.00 och seminariet börjar kl. 08.30. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

 

Är biodrivmedlet E85 på väg att försvinna! Försäljningen har minskat kraftigt under en period och intresset för nya bilmodeller för E85 faller. Konsumenter med E85 fordon tenderar att välja bort bränslet. Varför?

...

Läs mer

Swedac verkar för kvalitet och säkerhet i samhället. Vi bidrar till en öppen och global marknad, konkurrsenskraftigt näringsliv och trygga konsumenter i ett hållbart samhälle.

 

Den 3 juni firar Swedac  25-årsjubileum genom ett seminarium på temat ”Kvalitetsinfrastruktur för tillväxt och innovation”. Bland diskussionspunkterna finns

 

  • Vad betyder en välstrukturerad kvalitetsinfrastruktur för tillväxt och innovation?
  • Vilken samhällsekonomisk nytta ger ackreditering? Svaret ges delvis av en...
Läs mer

I arbetet med undersökningar och åtgärder av förorenade områden är kvalitén på fältundersökningar mycket viktigt för kvaliteten på hela utredningen. SGFs miljögeoteknikkommitté har under lång tid verkat för kunskapsuppbyggnad och höjd kvalitet inom detta område. En del i detta var att för drygt 10 år sedan ta fram en fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (SGF-rapport 1:2004), därefter har mycket hänt i branschen.

 

Ytterligare info, klicka här

Beställning av Fälthandboken,...

Läs mer

Förslag till reviderade föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inbjuder  härmed att lämna synpunkter senast den 20 juni 2014 på förslag till reviderade föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor med allmänna råd och tillhörande konsekvensutredning.

 

Förslagen till föreskrifter innehåller ett begränsat antal ändringar och MSB bedömer att svarstiden därför kan vara relativt kort. Detta gör också att vi kan komma att besluta...

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslog regeringen ett kvotpliktssystem för biodrivmedel i bensin respektive diesel från och med den 1 maj i år.Klicka här för att se pressmeddelanden från regeringskansliet.

 

Klicka här för information från Energimyndigheten om kvotplikt

Läs mer

Sidor