Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

onsdag, 30 december, 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö.Se flimerna här

Fler nyheter

Chok-melding: Shell giver op i Danmark - 306 stationer til salg, for info
 

Läs mer

MSB och Swedac kallar alla ackrediterade kontrollorgan typ C till samrådsmöte enligt MSBs föreskrifter (krav enligt föreskriften att närvara eller att utse företrädare). SPT har även blivit kallade till samrådsmöte där SPT kan företräda medlemsföretag, se brev nedan.
Samrådsmötet hålls 8 april i Stockholm.

MSB och Swedacs syftet med samrådsmötet är att skapa Samrådsmötet som kommer att hållas en eller två gånger per år beroende på behov och efterfrågan.

De ackrediterat kontrollorgan som inte har möjlighet att närvara vid samrådsmötet kan utse SPT att företräda...

Läs mer

Vi hälsar varmt välkommna till våra medlemmar som har gått med sedan hösten 2013

Sverige:

bia HÄRDPLAST AB

Crawford Group AB

Engborg & Partners AB

Erlandsson Bygg AB

FJ´s Reparationsteknik AB

Klotterkonsulten AKS AB

NHS Industri & Miljöservice

Tönner Tech AB
 

Danmark:

BMS A/S

Cogétil Scandinavia

NPJ Steel A/S

Sune og Jensen Aps

Thorkild Madsen A/S

 

 

Läs mer

MSB har kommit ut med information som innebär att innehållet i den återrapportering som de ackrediterade företagen för cisternkontroll ska lämna till MSB har förändrats.

Myndigheten vill ha in rapport om totala antalet genomförda återkommande kontroller för 2013 samt hur många av dessa som gett "underkännande" samt antalet utdelade reparationsår. De vill ha in informationen senast den 28 februari 2014, helst per e-post. Ytterligare information finns i fil från MSB, se nedan

Läs mer

Sidor