Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

onsdag, 30 december, 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö.Se flimerna här

Fler nyheter

På grund av få anmälda är SPT:s medlemsaktivitet och golf den 2013-08-27 inställt

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB bjuder in intresserade att lämna synpunkter på förslag till reviderad föreskrifter om rörledningar och cisterner för brandfarliga vätskor. Ta del av remissen och tillhörande dokument nedan.

 

För de som är intressera att lämna synpunkter/yttrande på remissen under SPTs flagga mailas  synpunkter till jan-erik@sptass.eu senast den 23 september så att en sammanställning av svar från SPTs medlemmarna kan göras. Remissvar lämnas...

Läs mer

Nu har MSBFS 2011:8 varit i kraft i nästa ett år. I föreskriften finns ett krav på återrapportering av brister och skador som kontrollorganen har upptäckt. Se informationen från MSB i fil nedan eller gå till MSBs hemsida, klicka här.

SGF anordnar kurser för dig som vill bli bättre miljöprovtagare, med möjlighet till certifiering. Från 2006 kan miljöprovtagare från Norden och Baltikum få sin kompetens certifierad.

 

Krav ställs på godkända kurser och dokumenterad praktisk erfarenhet. Certifieringen syftar bl. a. till att öka kvalitén i samband med provtagning och säkerställa dokumentationen. För den som utför provtagningen fungerar certifikatet som ett kompetensbevis nationellt och internationellt.

 

Utförande företag kan genom certifierade anställda erbjuda undersökningsalternativ med...

Läs mer

Transportsstyrelsen välkommnar alla som är intresserad att ta del av Transportsstyrelsens förslag till föreskrifter om återföring av bensinångor på bensinstationer. Föreskrifterna kommer att ersätta Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon med ändringsföreskrifter.

 

Förslaget innehåller bestämmelser om system för återföring av bensinångor till tankbil vid påfyllning av cistern på bensinstation, system för återföring av bensinångor vid tankning av motorfordon, kontroll av system för...

Läs mer

Sidor