Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

onsdag, 30 december, 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö.Se flimerna här

Fler nyheter

Följ vägen genom Sveriges energilandskap till 2020 och framåt.

Vi har bjudit in nyckelpersoner inom energisektorn för att diskutera energimarknaden, dess framtid och investeringsområden.

 

Medverkande talare är Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten,
Bo Diczfalusy, departementsråd Näringsdepartementet och tidigare direktör International Energy Agency, Per-Anders Enkvist, principal McKinsey och
Carlos Haertel, Forskningschef GE Global Research. 

 

Vi välkomnar dig att delta i en dialog kring framtidsutsikter...

Läs mer
Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor börjar gälla den 1 oktober 2013.

I föreskrifterna framgår om en hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. Hantering som nu behöver tillstånd och som inte behövt det tidigare har ett år på sig att söka tillstånd. Föreskrifterna (MSBFS 2013:3) ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

...

Läs mer

På grund av få anmälda är SPT:s medlemsaktivitet och golf den 2013-08-27 inställt

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB bjuder in intresserade att lämna synpunkter på förslag till reviderad föreskrifter om rörledningar och cisterner för brandfarliga vätskor. Ta del av remissen och tillhörande dokument nedan.

 

För de som är intressera att lämna synpunkter/yttrande på remissen under SPTs flagga mailas  synpunkter till jan-erik@sptass.eu senast den 23 september så att en sammanställning av svar från SPTs medlemmarna kan göras. Remissvar lämnas...

Läs mer

Nu har MSBFS 2011:8 varit i kraft i nästa ett år. I föreskriften finns ett krav på återrapportering av brister och skador som kontrollorganen har upptäckt. Se informationen från MSB i fil nedan eller gå till MSBs hemsida, klicka här.

Sidor