Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

onsdag, 30 december, 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö.Se flimerna här

Fler nyheter

Branschdagarna 2014 kommer att hållas 12 och 13 mars, notera datumet.

 

Metodhandbok: SPT och STOR håller på att ta fram en metodhandbok för kontroll av cisterner, rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps samt Naturvårdsverkets föreskrifter.

 

Metodhandboken är framtagen för företag som är ackrediterade av SWEDAC, metodhandboken kan användas av alla som handlägger ärenden med brandfarlig vara och/eller arbetar med drivmedelsanläggningar.

...

Läs mer

Vi hälsar varmt välkommna till våra medlemmar som har gått med sedan hösten 2012.

Sverige Borgströms Kvalitetskonsult AB ...

Läs mer

Sandström öppnar nytt kontor i Luleå, läs mera här

För information och anmälan logga in på medlemszon gå tii forum och event på gång.

Avtalet ger SPT:s medlemmar fördelaktiga priser på annonsering i tidningen Bensin & Butik, läs mer om avtalet under melemszon.

All info om tidningen Bensin&Butik hittar du här

Passa på att ta del av EGA:s kurser, använd avtalet mellan SPT och EGA, läs mer om avtalet under melemszon

Se mer om utbildningarna klicka här

CODAB AB ändrar sin organisation och förstärker samtidigt ledningen.

Sidor