Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

onsdag, 30 december, 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö.Se flimerna här

Fler nyheter

Passa på att ta del av EGA:s kurser, använd avtalet mellan SPT och EGA, läs mer om avtalet under melemszon

Se mer om utbildningarna klicka här

CODAB AB ändrar sin organisation och förstärker samtidigt ledningen.

2012 års Gasdagar hålls i Trollhättan på Folkets Hus och bjuder på ett spännande och innehållsrikt program. Under tio olika pass kan du ta del av det som gasbranschen på olika sätt arbetar kring och med just nu. Se mer

 

Läs mer

Logga ni på SPT:s hemsidan för att ta dela av avtalet med EGA. EGA håller kurser inom Juridik Väg och mark Kvalitet, miljö och arbetsmiljö Projekt och organisation Bygg och installation EGAs Projektledarskola AMA-utbildningar, läs mera om vilka utbildningar EGA håller

Från och med 1 juli gäller nya krav från MSB för de företag som är ackrediterade för cisternkontroll.

MSBFS 2011:8 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla den 1 juli 2012. Samtidigt upphävs SÄIFS 1997:9 och SÄIFS 2000:7.
Kontrollorgan som inte har sökt ackreditering enligt MSB 2011:8 får fortsätta jobba enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NSF 2003:24. Omfattningen för detta framgår av det nuvarande ackrediteringsbeslutet.

De nya föreskrifterna innehåller:

• Krav på...

Läs mer

Ett medvetet metodval kan minska Sveriges klimatpåverkan. SGF:s beräkningsverktyg för carbon footprint från efterbehandling av förorenad mark och andra markarbeten ger ett bra beslutsunderlag. Se mer under Nationella branscher och intresseorganisationer/SGF

 

Läs mer

Ta del av presentationer från de trevliga och inspirerande dagarna i Stockholm

Sidor