Nyhedsbrev nr 1. 2017 Danmark

 

Nyhedsbrev nr 1. 2017 Danmark

torsdag, 7 september, 2017

Kære medlemmer.

Håber i alle har haft en god sommer, første halvår af 2017 er gået og derfor vil vi i bestyrelse gerne informere omkring de forskellige tiltag, vi har arbejdet med. Vores intension er fremadrettet at udsende 2 nyhedsbreve om året.

 

Vi indkaldte til medlemsmøde i April måned, men måtte desværre aflyse pga. for ringe tilslutning, vi forventer at afholde et nyt medlemsmøde primo 2018.

SPT præsentationsfolder er nu oversat til dansk, med indlæg fra både medlemmer og olieselskab, folderen vil blive fremsendt til relevante myndigheder, nuværende medlemmer, potentielle medlemmer, EOF og olieselskaberne.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe med følgende deltager vedr. en Temadag i DK 2017. Martin Frandsen FTC A/S, Jan Jørgensen H.Orloff, Niels Bengtsson, Morten Nielsen CGH Nordic, Claus Clausen Wennstrom. Dvs. vi indbyder medlemmer, olieselskaber, EOF, relevante myndigheder til en tema/branchedag, hvor faglighed og netværk kan styrkes.

 

Temadagen afholdes d. 5.10.2017 . Der er udarbejdet et yderst spændende program. Således vi håber på stort fremmøde.

SPT Uddannelses programmet er blevet opdateret og gennemgået, således vi nu har en uddannelses pakke som er 100% på dansk samt efter dansk lovgivning. Der vil være et indlæg på temadagen omkring opdateringen, således vi efterfølgende kan udgive den via WEB kurset.

Branche rekommandationen potentialudligning Svensk model er ved at blive oversat til dansk, ønsket er at kunne bræge olieselskaberne/myndigheder til at højne standarderne omkring uddannelse, at arbejde på en brændstofs station, lovgivning osv.

 

Nyt medlem i SPT er KN Beholderfabrik.

 

Der arbejdes løbende i bestyrelses ang. tæt samarbejde med olieselskaberne samt relevante myndigheder, derudover er der udarbejdet en potentiale medlemsliste således vi kan få SPT DK yderligere styrket.

Jeg håber at i alle vil bakke op omkring temadagen d. 5.10.2017. 

 

På vegne af bestyrelsen.

 

Martin Frandsen

Landsrepræsentant SPT DK.

Fler nyheter

Dato: 18. oktober 2018

Tid: Kl 10:00 til kl 16:00

Sted: Radisson, Gardermoen (Radisson Blu Airport Hotel)

 

Erfaring fra tidligere bransjedager gjør at vi i år legger opp til færre forelesere og litt utvidet tid.

Vi planlegger også en middag etter forelesningene slik at de som ønsker det kan fortsette med samtaler.

 

Programmet er ikke helt klart men vi vil berøre følgende emner: Kontroll av oljeutskiller(NS-EN 858)

Hydrogen / Ladestasjoner / Tankforskriften i praksis...

Läs mer

Naturvårdsverket har lämnat ut en remiss gällande förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).


Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om tillämpning av bestämmelser i NFS 2017:5.
Syftet med vägledningen är att underlätta föreskriftenas tillämpning och tillsynsmyndigheters handläggning av ärenden inom föreskriftenas tillämpningsområde. Vägledningen innehåller tolkningar av föreskriftenas bestämmelser och ger stöd i tillsynsmyndigheters...

Läs mer

SPT och STOR har uppdaterat och anpassat blankettmallar till MSB:s nya cisternföreskrifter och tagit fram en helt ny kontrollrapport som är anpassad till Naturvårdsverkets krav om kontroll av sekundärt skyddet inom vattenskyddsområden. För medlemmar i SPT och STOR kan mallarna laddas ner gratis på organisationernas hemsidor. För övriga kan ett paket med alla mallar beställas för 500 sek ex. moms. För beställning av mallar maila Jan-Erik@sptass.eu.

 

För tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare finns kontrollrapporterna att ladda ner...

Läs mer

Metodhandboken för kontroller av cisterner och rör är uppdaterad enligt de nya föreskrifterna från MSB och Naturvårdsverket som gäller utom och inom vattenskyddsområden.

 

Nytt kring kontroller och ackreditering

Från och med den 1 juli omfattar ackrediteringen från Swedac enbart kontroller av cisterner enligt MSBFS 2018:3*, gäller för alla kontroller både utom och inom vattenskyddsområden. Inom vattenskyddsområden ska även en icke ackrediterad kontroll utföras av det sekundära skyddet enligt NFS 2017:5**. Inom ett vattenskyddsområde...

Läs mer

Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn − något drivmedelsbranschen efterfrågat under en längre tid.

 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan, och dikväveoxid och som släpps ut vid produktion och användning av bensin och diesel såväl som biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till...

Läs mer

Det nya bonus malus-systemet för personbilar, lätta lastbilar med flera.

 

Ett nytt system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar träder i kraft den 1 juli. Systemet innebär i korthet att fordon med relativt låga utsläpp premieras med en bonus, medan en förhöjd fordonsskatt införs på fordon som drivs med bensin och diesel.

Källa Transportstyrelsen, läs mera här

Läs mer

Pressemeddelelse:

Ligesom energien er branchen i forandring og i gang med at omstille sig. Energi- og olieforum skifter nu navn til Drivkraft Danmark for at understøtte denne omstilling og udviklingen fra benzinstationer til energistationer.

 

Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten: - Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene. Branchen har altid leveret sikker og stabil energi til forbrugerne i et marked, der konstant ændrer sig. Det er også...

Läs mer

Sidor