Om reduktionsplikten - biodrivmedel

 

Om reduktionsplikten - biodrivmedel

tisdag, 26 juni, 2018

Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn − något drivmedelsbranschen efterfrågat under en längre tid.

 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan, och dikväveoxid och som släpps ut vid produktion och användning av bensin och diesel såväl som biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2eq).

 

Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten hade varit helt fossil. Förslaget innebär att diesel ska reduceras med 19,3 % och bensin med 2,6 % från 1 juli 2018. Kravet på reduktionen av växthusgaser ökar sedan över tid med inlagda kontrollstationer. Nivåerna för 2019 och 2020 är fastlagda och uppgår till 4,2 % för bensin 2020 och 20 % respektive 21 % för diesel 2019 och 2020.

 

Den svenska drivmedelsbranschen har sedan tidigare beslutat sig för att vägen framåt för branschen är ”från fossilt till förnybart”. Användningen av biodrivmedel i transportsektorn har sedan starten i slutet av 90-talet ökat varje år och är ojämförligt högst i Europa och uppgick till 21,4 % beräknat på energibas 2017.

Läs mera här

Källa:

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI Service AB

Fler nyheter

Nu är Transportstyrelsens föreskrift om återföring av bensinångor på bensinstationer beslutad och tryckt, träder ikraft 15 december. Information om tillsyn mm kommer att finnas på www.transportstyrelsen.se under väg/miljö och hälsa/luftkvalitet.

...

Läs mer

De första kontrollrapporterna som uppdaterats mot MSBFS 2014:5 är B100 (reparationsår) och B112cr (återkommande). De ligger nu ute på https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Brandfarliga-vatskor/Cisterner--rorledningar/

 

Alla ”gamla” kontrollrapporter kommer att uppdateras, men de kommer att komma på den här sidan i omgångar. Nästa omgång blanketter som kommer blir B111 (installation) och B220cr (revision). De ”...

Läs mer

OBS förlängd svarstid. Bifogat finner ni ett förslag till handbok för bensinstationer. Handboken har anpassats efter den utveckling som skett inom bensinstationsbranschen sedan den tidigare utgåvan (från 2008). Nedan redovisas de större ändringarna:

 

-        Begreppet stationsbyggnad har införts. Det definierar i vilka fall det ges möjligheter att ha kortare avstånd inom bensinstationer (se tabell 1 och avsnitt 1.6.1).

-       ...

Läs mer

Två personer omkom och en tredje skadades allvarligt på tisdagen den 4 november på en byggarbetsplats i Stockholm.

 

Olyckan inträffade strax före 9 på morgonen i närheten av en värmepanna vid Fortums nya kraftvärmeverk i Hjorthagen....

Läs mer

Seminariet äger rum den 2 december klockan 13:00 -16:00 på Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm och via webben.

 

Seminariet hålls i samarbete med SPT, SPBI, MSB och Swedac.

 

13,00 – 13-10 Inledning
                      Jan-Erik Lindström, SPT
 

13,10 – 15, 20

... Läs mer

Boka upp den 6 november för FFI:s programkonferens. Välkommen att ta del i diskussioner kring vad som krävs för att nå Sveriges målsättningar inom transportområdet. Det blir en dag full med inspiration där vi pratar trafiksäkerhet, konkurrenskraft och energi- & miljöfrågor samt sätter FFI i ett internationellt sammanhang.

 

Förmiddagen innehåller en projektkavalkad samt inspirationsföreläsningar om olika innovationssystem.

 

På eftermiddagen har vi fem olika...

Läs mer

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem.

En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och från och med den 1 juli 2014, se mera här.

 

 

 

 

Exempel...

Läs mer

Sidor