Om reduktionsplikten - biodrivmedel

 

Om reduktionsplikten - biodrivmedel

tisdag, 26 juni, 2018

Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn − något drivmedelsbranschen efterfrågat under en längre tid.

 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan, och dikväveoxid och som släpps ut vid produktion och användning av bensin och diesel såväl som biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2eq).

 

Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten hade varit helt fossil. Förslaget innebär att diesel ska reduceras med 19,3 % och bensin med 2,6 % från 1 juli 2018. Kravet på reduktionen av växthusgaser ökar sedan över tid med inlagda kontrollstationer. Nivåerna för 2019 och 2020 är fastlagda och uppgår till 4,2 % för bensin 2020 och 20 % respektive 21 % för diesel 2019 och 2020.

 

Den svenska drivmedelsbranschen har sedan tidigare beslutat sig för att vägen framåt för branschen är ”från fossilt till förnybart”. Användningen av biodrivmedel i transportsektorn har sedan starten i slutet av 90-talet ökat varje år och är ojämförligt högst i Europa och uppgick till 21,4 % beräknat på energibas 2017.

Läs mera här

Källa:

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI Service AB

Fler nyheter

Föreskrifterna får tillämpas omedelbart, men träder formellt i kraft 1/11 2014.

Det innebär att man som verksamhetsutövare under oktober månad kan välja om man vill ha kontrollen gjord utifrån MSBFS 2011:8 eller den ändrade MSBFS 2014:5. MSBFS 2011:8 upphör att gälla från 1 november.

 

De ändrade cisternföreskrifterna innehåller fortfarande både funktionskrav på cisterner och rörledningar, krav på olika kontroller och krav på certifierings- och kontrollorgans utrustning och kompetens. Numreringen av paragraferna har däremot ändrats, vilket kan göra det svårare att...

Läs mer
Från 1 november gäller nya föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor, vilket innebär reviderade krav för ackrediterade kontrollorgan.
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram nya föreskrifter som ersätter nu gällande MSBFS 2011:8.  MSBFS 2014:5 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla 1 november och det är främst tre krav som reviderats,...

Läs mer
Det krävs en ackreditering för att få arbeta med att trycksätta med övertryck med gas enligt statens föreskrifter, länk till SWEDAC längs ner på sidan.

Det beror på att detta är ett riskfyllt arbete där tillräcklig kompetens, erfarenhet och rätt utrustning krävs för att undvika allvarliga olyckor. Idag arbetar cirka 30 procent utan sådan ackreditering.

Trycksättning med gas är en vanlig provningsmetod som används för att kontrollera hållfastheten på, eller tätheten av, allt från kylanläggningar till avloppsrör och andra slags...

Läs mer

SPT ønsker å styrke sin tilstedeværelse på det norske markedet og inviterer herved til et Temamøte med høyaktuelle emner for alle impliserte i bransjen i Norge.

 

Foredraget omfatter informasjon om regelverk for elektriske anlegg i EX-områder. En del av kurset omhandler eksplosjonsfarlige gasser, væsker og damps egenskaper.

 

Temamøte er åpent for alle aktører i bransjen både leverandører og kunder

 

 

Hilsen SPT’s norske styremedlemmer:  Ragnar Austad, Arild Nordby, Viktor Aase

 

Läs mer

1 juli 2014 öppnar Bensin & Rörtjänst ett filialkontor i Stockholm

 

Under många år har Bensin & Rörtjänst varit delägare i Cisterntekniska i Bromma AB. Tillsammans har vi nu beslutat att Bensin & Rörtjänst fusionerar in Cisterntekniska i Bensin & Rörtjänst. Matti Korsner och kommer att öppna ett nytt företag C teknik som till 100 % kommer att ägna sig åt sin specialitet som är underhåll och plastning av cisterner. Matti tar över den personal som arbetat med cisternvård.

 

Bensin & Rörtjänst tar över resterande av...

Läs mer

Se förteckning över de företag som certifierat sin personal genom utbildningen Arbeten på drivmedelsanläggningar, Risker - Regler - Ansvar.

 

De listade företagen har personal som arbetar inom drivmedelsbranschen och som har påbörjat och/eller slutfört certifieringen av sin personal.

 

Listan innehåller SPT:s medlemsföretag...

Läs mer

SPT:s grundkurs Arbeten på drivmedelsanläggningar, Risker - Regler – Ansvar uppfyller branschens kompetenskrav för arbeten på drivmedelsanläggningar. Tillsammans med SPT:s påbyggnadsutbildning för kontrollanter uppfylls myndigheternas krav på teoretisk utbildning för kontrollanter inom området för kontrollorgan typ C.

Läs mera här.

Klicka här för information om påbyggnadsutbildningen...

Läs mer

Sidor