Om reduktionsplikten - biodrivmedel

 

Om reduktionsplikten - biodrivmedel

tisdag, 26 juni, 2018

Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn − något drivmedelsbranschen efterfrågat under en längre tid.

 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan, och dikväveoxid och som släpps ut vid produktion och användning av bensin och diesel såväl som biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2eq).

 

Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten hade varit helt fossil. Förslaget innebär att diesel ska reduceras med 19,3 % och bensin med 2,6 % från 1 juli 2018. Kravet på reduktionen av växthusgaser ökar sedan över tid med inlagda kontrollstationer. Nivåerna för 2019 och 2020 är fastlagda och uppgår till 4,2 % för bensin 2020 och 20 % respektive 21 % för diesel 2019 och 2020.

 

Den svenska drivmedelsbranschen har sedan tidigare beslutat sig för att vägen framåt för branschen är ”från fossilt till förnybart”. Användningen av biodrivmedel i transportsektorn har sedan starten i slutet av 90-talet ökat varje år och är ojämförligt högst i Europa och uppgick till 21,4 % beräknat på energibas 2017.

Läs mera här

Källa:

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI Service AB

Fler nyheter

I arbetet med undersökningar och åtgärder av förorenade områden är kvalitén på fältundersökningar mycket viktigt för kvaliteten på hela utredningen. SGFs miljögeoteknikkommitté har under lång tid verkat för kunskapsuppbyggnad och höjd kvalitet inom detta område. En del i detta var att för drygt 10 år sedan ta fram en fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (SGF-rapport 1:2004), därefter har mycket hänt i branschen.

 

Ytterligare info, klicka här

Beställning av Fälthandboken,...

Läs mer

Förslag till reviderade föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inbjuder  härmed att lämna synpunkter senast den 20 juni 2014 på förslag till reviderade föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor med allmänna råd och tillhörande konsekvensutredning.

 

Förslagen till föreskrifter innehåller ett begränsat antal ändringar och MSB bedömer att svarstiden därför kan vara relativt kort. Detta gör också att vi kan komma att besluta...

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslog regeringen ett kvotpliktssystem för biodrivmedel i bensin respektive diesel från och med den 1 maj i år.Klicka här för att se pressmeddelanden från regeringskansliet.

 

Klicka här för information från Energimyndigheten om kvotplikt

Läs mer

Klicka här, inbjudan hospitality

Personer anmälda till SPT Hospitality:

Niklas Nagorny, ELAFLEX

Per Fredriksson, ELAFLEX

Jan-Erik Lindström, SPT
Morten Fonnesbæk Nielsen, CGH Nordic A/S
Tomas Wiberg, CGH Nordic A/S
Jan Jørgensen, H. Orloff ApS          
Jonas Ericson Nihlstorp, Christian Widén, AB
Christer Karlsson, OKQ8 AB
...

Läs mer

BOAB har öppnat kontor/lager i Stockholm , kontoret kommer att öppnas under maj/juni. Den löpande verksamheten är i full gång.

BOABs kontor i Stockholm är Kumle Gårdsvägen 15, 145 63 Norsborg

Kontaktpersoner:   Mikael Holm 0722-480898  Melina Lundberg 0706-204538   .

BOABs huvudkontor Näsgatan 37, 511 56 Kinna

Telefon 0320-30950

Kontakta Christer Lundberg för mera information

Läs mer

Remiss av föreskrifterna om Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter som nu finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida och i filer nedan.

Föreskrifterna som i första hand berör drivmedelsbranschen är inom vägtrafik.

Föreskrifterna berör även ett flertalet aktörer inom järnväg, luftfart och sjöfart.

Svar på remissen kan lämnas via SPT, då behöver SPT få in synpunkter senast 19 maj till jan-erik@sptass.eu

Synpunkter på remissen kan även lämnas direkt till Transportstyrelsen...

Läs mer

Sidor