Om reduktionsplikten - biodrivmedel

 

Om reduktionsplikten - biodrivmedel

tisdag, 26 juni, 2018

Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn − något drivmedelsbranschen efterfrågat under en längre tid.

 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan, och dikväveoxid och som släpps ut vid produktion och användning av bensin och diesel såväl som biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2eq).

 

Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten hade varit helt fossil. Förslaget innebär att diesel ska reduceras med 19,3 % och bensin med 2,6 % från 1 juli 2018. Kravet på reduktionen av växthusgaser ökar sedan över tid med inlagda kontrollstationer. Nivåerna för 2019 och 2020 är fastlagda och uppgår till 4,2 % för bensin 2020 och 20 % respektive 21 % för diesel 2019 och 2020.

 

Den svenska drivmedelsbranschen har sedan tidigare beslutat sig för att vägen framåt för branschen är ”från fossilt till förnybart”. Användningen av biodrivmedel i transportsektorn har sedan starten i slutet av 90-talet ökat varje år och är ojämförligt högst i Europa och uppgick till 21,4 % beräknat på energibas 2017.

Läs mera här

Källa:

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI Service AB

Fler nyheter

3 - 5 juni 2014 hålls UNITI expo i Stuttgart med ca 290 utställare från 26 länder och besökare från 30 länder.

 

2014 har SPT arrangerat Nordic Pavillon med monter nr 6D80, hall 6 med utställare från Sverige,...

Läs mer

Nick Needs, Chief Editor of erpecnews, attended the event and interviewed a few of its participants about the show, Sweden and the upcoming UNITI expo. Click here to see the video

 

One important conference topic was the fact that from September 2014, all fuel retailers in Europe, must stock and sell AdBlue for diesel passenger cars. Thomas Wullkopf from ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH & Co. explains why this development is of major importance and will...

Läs mer

Det kanske låter som en stor förändring, men faktum är att den enda skillnaden mellan JET och INGO är att de har bytt namn, för mera information klicka här

Välkommen till SPBI:s Branschdag på Armèmuseum i Stockholm den 24 april Kl. 13.00-16.15! Årets dag skall belysa övergången från fossilt till förnybart kopplat till ett globalt perspektiv och europeiska och svenska styrmedel.

 

Läs mer här! SPBI_Inbjudan24_april och anmäl dig senast den 15 april till anne.oberg@spbi.se

Läs mer

Chok-melding: Shell giver op i Danmark - 306 stationer til salg, for info
 

Läs mer

MSB och Swedac kallar alla ackrediterade kontrollorgan typ C till samrådsmöte enligt MSBs föreskrifter (krav enligt föreskriften att närvara eller att utse företrädare). SPT har även blivit kallade till samrådsmöte där SPT kan företräda medlemsföretag, se brev nedan.
Samrådsmötet hålls 8 april i Stockholm.

MSB och Swedacs syftet med samrådsmötet är att skapa Samrådsmötet som kommer att hållas en eller två gånger per år beroende på behov och efterfrågan.

De ackrediterat kontrollorgan som inte har möjlighet att närvara vid samrådsmötet kan utse SPT att företräda...

Läs mer

Sidor