Om reduktionsplikten - biodrivmedel

 

Om reduktionsplikten - biodrivmedel

tisdag, 26 juni, 2018

Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn − något drivmedelsbranschen efterfrågat under en längre tid.

 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan, och dikväveoxid och som släpps ut vid produktion och användning av bensin och diesel såväl som biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2eq).

 

Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten hade varit helt fossil. Förslaget innebär att diesel ska reduceras med 19,3 % och bensin med 2,6 % från 1 juli 2018. Kravet på reduktionen av växthusgaser ökar sedan över tid med inlagda kontrollstationer. Nivåerna för 2019 och 2020 är fastlagda och uppgår till 4,2 % för bensin 2020 och 20 % respektive 21 % för diesel 2019 och 2020.

 

Den svenska drivmedelsbranschen har sedan tidigare beslutat sig för att vägen framåt för branschen är ”från fossilt till förnybart”. Användningen av biodrivmedel i transportsektorn har sedan starten i slutet av 90-talet ökat varje år och är ojämförligt högst i Europa och uppgick till 21,4 % beräknat på energibas 2017.

Läs mera här

Källa:

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI Service AB

Fler nyheter

Vi hälsar varmt välkommna till våra medlemmar som har gått med sedan hösten 2013

Sverige:

bia HÄRDPLAST AB

Crawford Group AB

Engborg & Partners AB

Erlandsson Bygg AB

FJ´s Reparationsteknik AB

Klotterkonsulten AKS AB

NHS Industri & Miljöservice

Tönner Tech AB
 

Danmark:

BMS A/S

Cogétil Scandinavia

NPJ Steel A/S

Sune og Jensen Aps

Thorkild Madsen A/S

 

 

Läs mer

MSB har kommit ut med information som innebär att innehållet i den återrapportering som de ackrediterade företagen för cisternkontroll ska lämna till MSB har förändrats.

Myndigheten vill ha in rapport om totala antalet genomförda återkommande kontroller för 2013 samt hur många av dessa som gett "underkännande" samt antalet utdelade reparationsår. De vill ha in informationen senast den 28 februari 2014, helst per e-post. Ytterligare information finns i fil från MSB, se nedan

Läs mer

Måndagen den 16 december överlämnade professor Thomas B. Johansson slutbetänkandet för utredningen "Fossiloberoende fordonsflotta - ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser" till it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I anslutning till överlämnandet utredningen presenterades för journalister vid en pressträff i Rosenbad.

 

Den 16:e december presenterades FFF-utredningen hos FORES, om hur Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030 Energiminister Anna-Karin Hatt och FFF-utredaren Thomas B Johansson har...

Läs mer

Välkommen att ta del av denna remiss om förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor på bensinstationer. Föreskriften kommer att ersätta Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon med ändringsföreskrifter. 

Remissen är en uppföljning av den remiss som skickades ut i maj 2013. Transportstyrelsen har valt att ta hänsyn till många av de synpunkter som inkom, och vissa ändringar är av en sådan omfattning att vi ser behov av att remittera...

Läs mer

Sidor