Om reduktionsplikten - biodrivmedel

 

Om reduktionsplikten - biodrivmedel

tisdag, 26 juni, 2018

Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn − något drivmedelsbranschen efterfrågat under en längre tid.

 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan, och dikväveoxid och som släpps ut vid produktion och användning av bensin och diesel såväl som biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2eq).

 

Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten hade varit helt fossil. Förslaget innebär att diesel ska reduceras med 19,3 % och bensin med 2,6 % från 1 juli 2018. Kravet på reduktionen av växthusgaser ökar sedan över tid med inlagda kontrollstationer. Nivåerna för 2019 och 2020 är fastlagda och uppgår till 4,2 % för bensin 2020 och 20 % respektive 21 % för diesel 2019 och 2020.

 

Den svenska drivmedelsbranschen har sedan tidigare beslutat sig för att vägen framåt för branschen är ”från fossilt till förnybart”. Användningen av biodrivmedel i transportsektorn har sedan starten i slutet av 90-talet ökat varje år och är ojämförligt högst i Europa och uppgick till 21,4 % beräknat på energibas 2017.

Läs mera här

Källa:

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI Service AB

Fler nyheter

Från och med den 1 december skärps kraven på att använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon. Man får bara använda sådan utrustning om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att informera om de nya reglerna. Klicka här för mera information

Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor börjar gälla den 1 oktober 2013.

I föreskrifterna framgår om en hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. Hantering som nu behöver tillstånd och som inte behövt det tidigare har ett år på sig att söka tillstånd. Föreskrifterna (MSBFS 2013:3) ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

För att hämta handboken...

Läs mer

Nu är över 100 personer i gång med SPT-utbildningen. Vår utbildning är ett bra sätt för våra medlemsföretag och andra företag som behöver utbildning för att kunna utföra arbeten på bensinstationer och drivmedelsanläggningar, kar att kunna uppfylla kraven i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren ska se till att de anställda har rätt utbildning för arbetet som de utför.

 

Kraven om att man ska ha kunskap inom sitt arbetsområde finns dessutom även från beställarna, myndigheterna och försäkringsbolagen. Vår utbildning gör alltså att...

Läs mer

För yterligare se pdf fil eller läs här

Följ vägen genom Sveriges energilandskap till 2020 och framåt.

Vi har bjudit in nyckelpersoner inom energisektorn för att diskutera energimarknaden, dess framtid och investeringsområden.

 

Medverkande talare är Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten,
Bo Diczfalusy, departementsråd Näringsdepartementet och tidigare direktör International Energy Agency, Per-Anders Enkvist, principal McKinsey och
Carlos Haertel, Forskningschef GE Global Research. 

 

Vi välkomnar dig att delta i en dialog kring framtidsutsikter...

Läs mer
Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor börjar gälla den 1 oktober 2013.

I föreskrifterna framgår om en hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. Hantering som nu behöver tillstånd och som inte behövt det tidigare har ett år på sig att söka tillstånd. Föreskrifterna (MSBFS 2013:3) ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

...

Läs mer

Sidor