Om reduktionsplikten - biodrivmedel

 

Om reduktionsplikten - biodrivmedel

tisdag, 26 juni, 2018

Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn − något drivmedelsbranschen efterfrågat under en längre tid.

 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan, och dikväveoxid och som släpps ut vid produktion och användning av bensin och diesel såväl som biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2eq).

 

Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten hade varit helt fossil. Förslaget innebär att diesel ska reduceras med 19,3 % och bensin med 2,6 % från 1 juli 2018. Kravet på reduktionen av växthusgaser ökar sedan över tid med inlagda kontrollstationer. Nivåerna för 2019 och 2020 är fastlagda och uppgår till 4,2 % för bensin 2020 och 20 % respektive 21 % för diesel 2019 och 2020.

 

Den svenska drivmedelsbranschen har sedan tidigare beslutat sig för att vägen framåt för branschen är ”från fossilt till förnybart”. Användningen av biodrivmedel i transportsektorn har sedan starten i slutet av 90-talet ökat varje år och är ojämförligt högst i Europa och uppgick till 21,4 % beräknat på energibas 2017.

Läs mera här

Källa:

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI Service AB

Fler nyheter

Vi hälsar varmt välkommna till våra medlemmar som har gått med sedan hösten 2012.

Sverige Borgströms Kvalitetskonsult AB ...

Läs mer

Sandström öppnar nytt kontor i Luleå, läs mera här

För information och anmälan logga in på medlemszon gå tii forum och event på gång.

Avtalet ger SPT:s medlemmar fördelaktiga priser på annonsering i tidningen Bensin & Butik, läs mer om avtalet under melemszon.

All info om tidningen Bensin&Butik hittar du här

Passa på att ta del av EGA:s kurser, använd avtalet mellan SPT och EGA, läs mer om avtalet under melemszon

Se mer om utbildningarna klicka här

CODAB AB ändrar sin organisation och förstärker samtidigt ledningen.

2012 års Gasdagar hålls i Trollhättan på Folkets Hus och bjuder på ett spännande och innehållsrikt program. Under tio olika pass kan du ta del av det som gasbranschen på olika sätt arbetar kring och med just nu. Se mer

 

Läs mer

Sidor