SPBI byter namn till Drivkraft Sverige

 

SPBI byter namn till Drivkraft Sverige

torsdag, 5 november, 2020

Namnbyte markerar ett bredare perspektiv

 

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen tar nu ett bredare grepp om omställningen till hållbar mobilitet med förnybara lösningar som biodrivmedel till väg, flyg, sjöfart och arbetsmaskiner. Branschen öppnar även upp för gränsöverskridande samarbeten för att driva på omställningen till förnybara lösningar. Mot bakgrund av de stora förändringar som branschen driver för att skapa hållbar mobilitet byter SPBI namn till Drivkraft Sverige.

I början av året lanserade petroleum- och biodrivmedelsbranschen en färdplan tillsammans med Fossilfritt Sverige. Planen ska bidra till att Sverige blir klimatneutralt på ett konkurrenskraftigt sätt senast 2045. Förändringarna pågår i hela värdekedjan och för flera transportslag.

 

-Det pågår en snabb omställning hos våra medlemsbolag. Det som idag är utvecklingsprojekt kan bli en brygga till nästa steg i omställningen eller bli standardlösningar imorgon. För att manifestera denna förändring som ger hållbar mobilitet för hela Sverige döper vi nu om SPBI till Drivkraft Sverige, säger VD Johan G Andersson.

 

Omställningen handlar om att ställa om produktionen för att öka andelen förnybara drivmedel och fånga in betydande volymer av koldioxid från produktionen av drivmedel. Den handlar också om att driva projekt tillsammans med fordonsindustrin för att konvertera dieselmotorer så att de kan drivas med hållbara biodrivmedel.

 

Inom branschen pågår också forsknings- och utvecklingsprojekt för att producera framtida förnybara elektrobränslen samt nya råvaror och produktionsmetoder för biodrivmedel. Flera branschaktörer ger sig också in på andra energiområden. Det handlar till exempel om att producera el av vindkraft för att möta det ökande behovet av elektrifiering och att allt fler drivmedelsstationer erbjuder biodrivmedel och elbilsladdning.

 

Vidare ser branschen ett ökat behov av fler samarbeten mellan olika sektorer, där olika energislag kan användas. Idag finns det drygt 20 färdplaner som tagits fram av olika organisationer. För att planerna ska bli verklighet krävs samarbete. Det är svårt att leverera cirkulära lösningar på egen hand.

 

-Vi ser stora möjligheter att driva projekt tillsammans med fler organisationer. Det behövs fler samarbeten där man ser hur olika sektorer kan samverka. Vi ser redan idag exempel där avfall för ett företag kan bli råvara för ett annat företag, säger VD Johan G Andersson.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD, mobil: 070-667 06 03, e-post: johan.andersson@drivkraftsverige.se

Sofie Quant, Kommunikationschef, mobil:070-667 30 19, e-post: sofie.quant@drivkraftsverige.se

Fler nyheter

Ta del av Drivkraft Sveriges Webbinarium: Biodrivmedlens roll i klimatomställningen.

 

I december arrangerade Drivkraft Sverige ett webbinarium där diskuterade drivmedelsbranschen, politiker och experter den rådande oklara situationen med reduktionsplikten. Den är ett av de viktigaste styrmedlen för att nå klimatmålen, men det finns många obesvarade frågor. Oklarheten riskerar att drabba både Sveriges klimatarbete och konkurrenskraft.

 

Medverkade gjorde bland andra Maria Börjesson VTI , Lorentz Tovatt MP, Camilla Brodin KD, Rickard...

Läs mer

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 

Kursen hålls via Microsoft Teams den 2 mars 2021

 

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

 

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och för att...

Läs mer

SPT har samlat medlemsförmåner på en egen webbplats och fyllt på med fler värdefulla förmåner. Medlemsförmånerna är till för att sänka kostnaderna på varor och tjänster vi har gemensamt och att spara tid för er genom att ni slipper söka och förhandla själv. SPT gör jobbet åt er och presenterar alla förmåner överskådligt så det bli enkelt att nyttja dem. Att använda medlemsförmånerna och den särskilda kundtjänsten för förmåner är kostnadsfritt och ingår i medlemskapet. Ta del av förmånerna genom att besöka www.sptassplus.eu

Läs mer


Virtual Conference held by the APEA Eastern Branch committee.

 

SAVE THE DATE: 3rd December
Time: 14:00 - 16:00 UK, in Sweden 15,00 - 17,00


About this Event

 

This is free to attend webinar. It is open to anyone in the industry, all they need do is register following the link, so please forward this information to your colleagues too.

N.B Time slots are approximate because of the webinar format. For a smooth running do be in from the beginning to avoid missing the subject of your interest. You will be...

Läs mer

Från 1 augusti 2020 har vi en ny avfallsförordning (2020:614) i Sverige. Den innehåller bestämmelser om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder. Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på verksamheter som hanterar farligt avfall.

 

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att verksamheter ska rapportera in uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en...

Läs mer

Välkommen till OKQ8s hållbarhetseminarium

 

Digitalt webinar torsdag 26/11 kl. 10.00-12.00

 

Se inspelning från seminariet här

 

Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. För att nå dit behöver alla branscher, företag och organisationer utveckla nya lösningar och erbjudanden på vägen mot ett fossilfritt samhälle. Nu bjuder...

Läs mer

Tidigare i år presenterade Petroleum- och biodrivmedelsbranschen tillsammans med Fossilfritt Sverige en färdplan som bidrar till ett klimatneutralt transportsystem. 

 

Den 5 november, hölls ett webbsändning om uppföljning avfärdplanen och se vad branschen gör för att bidra till ett klimatneutralt transportsystem senast 2045.

 

Ta del av webbsändningen här.

Läs mer

Sidor