SPT Temadag den 5. Oktober i Danmark

 

SPT Temadag den 5. Oktober i Danmark

fredag, 8 september, 2017

Invitation til SPT Temadag den 5. Oktober

 

Det er os en stor glæde og fornøjelse at invitere til SPT danmarks første Temadag.

Lignende arrangementer har igennem en årrække været afholdt i Sverige med stor opbakning, og vi håber med dette første arrangement på dansk grund, at kunne lægge grundstenen til flere lignede Temadage.

Temadagene er tænkt som et arrangement hvor man tager et eller flere emner op som efter SPT’s opfattelse er relevante for vor branche. Det er desuden vort ønske at disse møde kan styrke forholdet og samarbejdet på teknik , uddannelses og sikkerhedsområdet mellem ordregiver og tager.

 

Om Temadagen – ”Fremtidens brændstoffer og påvirkningerne for vor branche”

Samfundet står overfor store teknologiske udfordringer, som skal løses, før vi kan gennemføre en grøn omstillig. Man taler om en dag helt at undgå fossile brændstoffer, men er det nu muligt – er teknologien moden til det ?

Netop derfor har vi valgt at lade dagens hovedtema være – Fremtidens brændstoffer og påvirkningerne for vor branche,

1. Fremtides brændstoffer v/ Professor Ib Chorkendorff, DTU.

Hvad med bilfabrikanterne – hvordan forholder de sig til hvad som sker ? v/ Driver Training Manager Erling Petersen fra Scania.

Hvad med leverandørene af ” Udleveringsudstyret ”  hvordan forholder de sig til hvad der sker ?  

v/ Ing. Uffe Borup  fra H2 Logic Nel Hydrogen A/S,.. Og forhåbentligt også en repræsentant fra E.ON – der arbejdes på sagen

Dernæst en orientering fra SPT.

2. Kort status på den opdaterede version af SPT’s uddannelsesplatform, V/ Carsten Gianelli, QA -Tech Aps,  & Jørgen S. Jensen, Sune og Jensen A/S.

3. Orientering om den længe ventede benzinstationbekendtgørelse – V/ Ove Østerby Hansen.

4. Ordet er frit.

Sted:

MEET.

Copenhagen Conference Center, Tårnfalkevej 17, 2650 Hvidovre  ( Der er fri parkering )

Tid:

Fra kl 10 til ca. 14.30 – Der vil blive serveret en let frokost samt kaffe.

 

Pris:

SPT byder på dette arrangement, men hvis tilmeldte ikke møder op tillader vi os at debitere 500,-/ person.

 

Tilmelding

Tilmedling sker på mail adressen martin@sptass.eu

  – skriv gerne SPT tilmelding under emnet. Vi sender bekræftelse ud til alle. Tilmelding sker efter princippet ” først til mølle ”. Vi har plads til ca. 75 personer.

Vi har udsendt denne invitation til samtlige SPT medlemmer og nogle få enkeltpersoner i Olieselskaberne, primært i teknisk afdeling, men send meget gerne invitationen videre til jeres relevante kolleger.  Har vi udeladt nogen, er det ikke tilsigtet, så skulle der være andre interesserede er i mere end velkommen til at sende invitationen videre.

Sidste frist for tilmelding – 29.September

Skulle i have spørgsmål til fremsendte er i naturligvis meget velkommen til at kontakte en af os:

Martin Frandsen – telefon 60 100 500

Niels Bengtsson – telefon 2525 5001

 

Vi ser frem en spændene dag og et godt fremmøde

Fler nyheter

Ta del av Drivkraft Sveriges Webbinarium: Biodrivmedlens roll i klimatomställningen.

 

I december arrangerade Drivkraft Sverige ett webbinarium där diskuterade drivmedelsbranschen, politiker och experter den rådande oklara situationen med reduktionsplikten. Den är ett av de viktigaste styrmedlen för att nå klimatmålen, men det finns många obesvarade frågor. Oklarheten riskerar att drabba både Sveriges klimatarbete och konkurrenskraft.

 

Medverkade gjorde bland andra Maria Börjesson VTI , Lorentz Tovatt MP, Camilla Brodin KD, Rickard...

Läs mer

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 

Kursen hålls via Microsoft Teams den 2 mars 2021

 

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

 

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och för att...

Läs mer

SPT har samlat medlemsförmåner på en egen webbplats och fyllt på med fler värdefulla förmåner. Medlemsförmånerna är till för att sänka kostnaderna på varor och tjänster vi har gemensamt och att spara tid för er genom att ni slipper söka och förhandla själv. SPT gör jobbet åt er och presenterar alla förmåner överskådligt så det bli enkelt att nyttja dem. Att använda medlemsförmånerna och den särskilda kundtjänsten för förmåner är kostnadsfritt och ingår i medlemskapet. Ta del av förmånerna genom att besöka www.sptassplus.eu

Läs mer


Virtual Conference held by the APEA Eastern Branch committee.

 

SAVE THE DATE: 3rd December
Time: 14:00 - 16:00 UK, in Sweden 15,00 - 17,00


About this Event

 

This is free to attend webinar. It is open to anyone in the industry, all they need do is register following the link, so please forward this information to your colleagues too.

N.B Time slots are approximate because of the webinar format. For a smooth running do be in from the beginning to avoid missing the subject of your interest. You will be...

Läs mer

Från 1 augusti 2020 har vi en ny avfallsförordning (2020:614) i Sverige. Den innehåller bestämmelser om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder. Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på verksamheter som hanterar farligt avfall.

 

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att verksamheter ska rapportera in uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en...

Läs mer

Välkommen till OKQ8s hållbarhetseminarium

 

Digitalt webinar torsdag 26/11 kl. 10.00-12.00

 

Se inspelning från seminariet här

 

Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. För att nå dit behöver alla branscher, företag och organisationer utveckla nya lösningar och erbjudanden på vägen mot ett fossilfritt samhälle. Nu bjuder...

Läs mer

Tidigare i år presenterade Petroleum- och biodrivmedelsbranschen tillsammans med Fossilfritt Sverige en färdplan som bidrar till ett klimatneutralt transportsystem. 

 

Den 5 november, hölls ett webbsändning om uppföljning avfärdplanen och se vad branschen gör för att bidra till ett klimatneutralt transportsystem senast 2045.

 

Ta del av webbsändningen här.

Läs mer

Sidor