SPT Temadag den 5. Oktober i Danmark

 

SPT Temadag den 5. Oktober i Danmark

fredag, 8 september, 2017

Invitation til SPT Temadag den 5. Oktober

 

Det er os en stor glæde og fornøjelse at invitere til SPT danmarks første Temadag.

Lignende arrangementer har igennem en årrække været afholdt i Sverige med stor opbakning, og vi håber med dette første arrangement på dansk grund, at kunne lægge grundstenen til flere lignede Temadage.

Temadagene er tænkt som et arrangement hvor man tager et eller flere emner op som efter SPT’s opfattelse er relevante for vor branche. Det er desuden vort ønske at disse møde kan styrke forholdet og samarbejdet på teknik , uddannelses og sikkerhedsområdet mellem ordregiver og tager.

 

Om Temadagen – ”Fremtidens brændstoffer og påvirkningerne for vor branche”

Samfundet står overfor store teknologiske udfordringer, som skal løses, før vi kan gennemføre en grøn omstillig. Man taler om en dag helt at undgå fossile brændstoffer, men er det nu muligt – er teknologien moden til det ?

Netop derfor har vi valgt at lade dagens hovedtema være – Fremtidens brændstoffer og påvirkningerne for vor branche,

1. Fremtides brændstoffer v/ Professor Ib Chorkendorff, DTU.

Hvad med bilfabrikanterne – hvordan forholder de sig til hvad som sker ? v/ Driver Training Manager Erling Petersen fra Scania.

Hvad med leverandørene af ” Udleveringsudstyret ”  hvordan forholder de sig til hvad der sker ?  

v/ Ing. Uffe Borup  fra H2 Logic Nel Hydrogen A/S,.. Og forhåbentligt også en repræsentant fra E.ON – der arbejdes på sagen

Dernæst en orientering fra SPT.

2. Kort status på den opdaterede version af SPT’s uddannelsesplatform, V/ Carsten Gianelli, QA -Tech Aps,  & Jørgen S. Jensen, Sune og Jensen A/S.

3. Orientering om den længe ventede benzinstationbekendtgørelse – V/ Ove Østerby Hansen.

4. Ordet er frit.

Sted:

MEET.

Copenhagen Conference Center, Tårnfalkevej 17, 2650 Hvidovre  ( Der er fri parkering )

Tid:

Fra kl 10 til ca. 14.30 – Der vil blive serveret en let frokost samt kaffe.

 

Pris:

SPT byder på dette arrangement, men hvis tilmeldte ikke møder op tillader vi os at debitere 500,-/ person.

 

Tilmelding

Tilmedling sker på mail adressen martin@sptass.eu

  – skriv gerne SPT tilmelding under emnet. Vi sender bekræftelse ud til alle. Tilmelding sker efter princippet ” først til mølle ”. Vi har plads til ca. 75 personer.

Vi har udsendt denne invitation til samtlige SPT medlemmer og nogle få enkeltpersoner i Olieselskaberne, primært i teknisk afdeling, men send meget gerne invitationen videre til jeres relevante kolleger.  Har vi udeladt nogen, er det ikke tilsigtet, så skulle der være andre interesserede er i mere end velkommen til at sende invitationen videre.

Sidste frist for tilmelding – 29.September

Skulle i have spørgsmål til fremsendte er i naturligvis meget velkommen til at kontakte en af os:

Martin Frandsen – telefon 60 100 500

Niels Bengtsson – telefon 2525 5001

 

Vi ser frem en spændene dag og et godt fremmøde

Fler nyheter

SPTs utbildning kopplas till ID06 kompetensdatabas

 

Från juli 2020 kommer alla personer med giltigt certifikat för SPTs utbildning att registreras i ID06 kompetensdatabasen. Då utbildningsbeviset är digitalt och direktkopplat till ID06-kortet kan så väl arbetstagare och arbetsgivare hålla ordning och enkelt kontroller behörigheter.

 

Kvalitetssäkrat och uppdaterat

 

Som företag kan ni logga in och se era medarbetares...

Läs mer

Genom arbetsgrupper och branschråd utvecklar vi vår verksamhet och branschen. Just nu är skapar vi de arbetsgrupper som det beslutades om på årsmötet.

 

Vill du vara med och bidra med din kunskap och idéer?

 

Grupperna som är aktuella nu är:

  • Utbildning
  • Arbeten på drivmedelsanläggningar
  • Påbyggnadskurs för kontrollorgan typ C
  • Metodhandbok Cisterner & rör för C organ
  • 5 års kontroll av oljeavskiljare
  • Uppdateringskurs CK, installations kontroller och återkommande kontroller, AKO
  • Hantering av...
Läs mer

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 

 Kursen hålls via Microsoft Teams den 1 och 15 september 2020.

 

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

 

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och...

Läs mer

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

 

SPTs medlemsföretag som vill att SPT ska lämna synpunkter på remissen ska lämna in förslag senast den 7 september till jan-erik@sptass.eu

 

Remiss på föreskriftsförslaget finns nedan.

 

Remissen innehåller följande bifogade dokument:

  • ett förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och...
Läs mer

Wennstrom Fuel Systems AB förvärvar ELPM AB


Wennstrom Fuel Systems AB är distributör av bland annat Waynes produkter i Sverige och en del av Wennstromgruppen, en ledande serviceleverantör i Norden. Med en rikstäckande organisation är Wennstrom servicepartner till flera av Sveriges största oljebolag.
ELPM AB som har sitt kontor i Mariestad arbetar med försäljning, installation och service av produkter inom drivmedelsdistribution. På senare tid har mycket fokus lagts på nya drivmedel så som el och vätgas.

 

Läs hela pressrelesen här

Läs mer

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen har hållit ett frukostseminarium.

 


Erfarenheter från Corona – Trygg energiförsörjning i vardag som kris, se webbsändningen från 2020-06-05 här
 

I samband med Covid-19 krisen har frågan om svensk krisberedskap hamnat i fokus. Utgångspunkten har varit samhällets förmåga att hantera pandemier, men andra frågor kopplade till totalförsvaret av Sverige har också diskuterats, till exempel beredskapslager och...

Läs mer

Vi ringde upp Mats Lundh på Wennstrom Net för att prata om SPTs digitala årsmöte.

 

Hej Mats, den 27 mars hade vi vårt första digitala årsmöte till följd av corona pandemin. Har du varit med på ett digitalt årsmöte tidigare?

 

Ja faktiskt en gång. Men det var en idrottsförening med bara 6 personer som deltog, så det var mycket enklare.

 

Vad tyckte du om mötet?

 

Det gick jättebra. Det var enkelt att gå in, rösta och få möjlighet att säga sitt. Det är ett nytt tankesätt...

Läs mer

Sidor