SPT Temadag den 5. Oktober i Danmark

 

SPT Temadag den 5. Oktober i Danmark

fredag, 8 september, 2017

Invitation til SPT Temadag den 5. Oktober

 

Det er os en stor glæde og fornøjelse at invitere til SPT danmarks første Temadag.

Lignende arrangementer har igennem en årrække været afholdt i Sverige med stor opbakning, og vi håber med dette første arrangement på dansk grund, at kunne lægge grundstenen til flere lignede Temadage.

Temadagene er tænkt som et arrangement hvor man tager et eller flere emner op som efter SPT’s opfattelse er relevante for vor branche. Det er desuden vort ønske at disse møde kan styrke forholdet og samarbejdet på teknik , uddannelses og sikkerhedsområdet mellem ordregiver og tager.

 

Om Temadagen – ”Fremtidens brændstoffer og påvirkningerne for vor branche”

Samfundet står overfor store teknologiske udfordringer, som skal løses, før vi kan gennemføre en grøn omstillig. Man taler om en dag helt at undgå fossile brændstoffer, men er det nu muligt – er teknologien moden til det ?

Netop derfor har vi valgt at lade dagens hovedtema være – Fremtidens brændstoffer og påvirkningerne for vor branche,

1. Fremtides brændstoffer v/ Professor Ib Chorkendorff, DTU.

Hvad med bilfabrikanterne – hvordan forholder de sig til hvad som sker ? v/ Driver Training Manager Erling Petersen fra Scania.

Hvad med leverandørene af ” Udleveringsudstyret ”  hvordan forholder de sig til hvad der sker ?  

v/ Ing. Uffe Borup  fra H2 Logic Nel Hydrogen A/S,.. Og forhåbentligt også en repræsentant fra E.ON – der arbejdes på sagen

Dernæst en orientering fra SPT.

2. Kort status på den opdaterede version af SPT’s uddannelsesplatform, V/ Carsten Gianelli, QA -Tech Aps,  & Jørgen S. Jensen, Sune og Jensen A/S.

3. Orientering om den længe ventede benzinstationbekendtgørelse – V/ Ove Østerby Hansen.

4. Ordet er frit.

Sted:

MEET.

Copenhagen Conference Center, Tårnfalkevej 17, 2650 Hvidovre  ( Der er fri parkering )

Tid:

Fra kl 10 til ca. 14.30 – Der vil blive serveret en let frokost samt kaffe.

 

Pris:

SPT byder på dette arrangement, men hvis tilmeldte ikke møder op tillader vi os at debitere 500,-/ person.

 

Tilmelding

Tilmedling sker på mail adressen martin@sptass.eu

  – skriv gerne SPT tilmelding under emnet. Vi sender bekræftelse ud til alle. Tilmelding sker efter princippet ” først til mølle ”. Vi har plads til ca. 75 personer.

Vi har udsendt denne invitation til samtlige SPT medlemmer og nogle få enkeltpersoner i Olieselskaberne, primært i teknisk afdeling, men send meget gerne invitationen videre til jeres relevante kolleger.  Har vi udeladt nogen, er det ikke tilsigtet, så skulle der være andre interesserede er i mere end velkommen til at sende invitationen videre.

Sidste frist for tilmelding – 29.September

Skulle i have spørgsmål til fremsendte er i naturligvis meget velkommen til at kontakte en af os:

Martin Frandsen – telefon 60 100 500

Niels Bengtsson – telefon 2525 5001

 

Vi ser frem en spændene dag og et godt fremmøde

Fler nyheter

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurser:

 

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder samt Dimensionering av oljeavskiljare.

 

Kursen består av två delar, 1,5 dag med 5-årskontroll och en halvdag med dimensionering enligt nedan:

 

5-års kontroll – Dag 1 är det samling och kaffe kl 9.30, kursen startar kl 10.00 och fortsätter dag 2, med provskrivning som sista punkt...

Läs mer

Invitation til SPT Temadag den 5. Oktober

 

Det er os en stor glæde og fornøjelse at invitere til SPT danmarks første Temadag.

Lignende arrangementer har igennem en årrække været afholdt i Sverige med stor opbakning, og vi håber med dette første arrangement på dansk grund, at kunne lægge grundstenen til flere lignede Temadage.

Temadagene er tænkt som et arrangement hvor man tager et eller flere emner op som efter SPT’s opfattelse er relevante for vor branche. Det er desuden vort ønske at disse møde kan styrke forholdet og samarbejdet på...

Läs mer

Kære medlemmer.

Håber i alle har haft en god sommer, første halvår af 2017 er gået og derfor vil vi i bestyrelse gerne informere omkring de forskellige tiltag, vi har arbejdet med. Vores intension er fremadrettet at udsende 2 nyhedsbreve om året.

 

Vi indkaldte til medlemsmøde i April måned, men måtte desværre aflyse pga. for ringe tilslutning, vi forventer at afholde et nyt medlemsmøde primo 2018.

SPT præsentationsfolder er nu oversat til dansk, med indlæg fra både medlemmer og olieselskab, folderen vil blive fremsendt til relevante myndigheder, nuværende...

Läs mer

Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och privatpersoner.

Elsäkerhetsverket förbereder nu inför att de nya reglerna ska träda i kraft. Vi öppnade den 16 januari e-tjänsten för företagsregistrering, har tagit fram en handbok till elinstallationsföretagen samt information till övriga som berörs. Läs anpassad information från...

Läs mer

Faktaunderlag om drivmedlet diesel på den svenska marknaden från SPBI.

 

Varken bensin eller diesel är längre per definition helt fossila drivmedel. Det finns både fossil bensin och diesel och förnybar bensin och diesel. I debatten talas det oftast om bensin och diesel som enbart fossilt – vilket är felaktigt.

I debatten hävdas också ofta att det finns fossilbilar vilket också är felaktigt. Det finns förbränningsmotorer, elmotorer och bränslecellsmotorer. Det är ursprunget för energikällan som avgör om det är fossil eller förnybar drift. Förbränningsmotor,...

Läs mer

MCD växer, företaget har haft en fin tillväxt, tjänste- och produktportföljen har utvecklats och personalstyrkan har ökat, vilket är väldigt roligt. För Sture som säljande Vd har det dock blivit svårare att hinna med att tillgodose kunder, företagets och medarbetares behov. För att få mer tid till kundvård och möjlighet att möta den ökade efterfrågan lämnar Sture därför rollen som Vd till Örjan Feldt, läs hela pressmeddelandet.

 

MCD, tidigare förkortning för Miljö &...

Läs mer

Som ett led i Ohlssonskoncernens fortsatta expansion har företaget förvärvat Bensinteknik i Helsingborg AB. Genom förvärvet breddar Ohlssons ytterligare sitt verksamhetsområde och skapar en stark aktör med många synergier i sin koncernstruktur.

 

Bensinteknik kommer att lokaliseras till Ohlssons nya terminal i Helsingborg. Mats Andersson, VD och tidigare ägare kvarstår som VD tillsammans med driftansvariga Anneli Andersson. Bensinteknik har ca 20 anställda och omsätter drygt 40 miljoner per år.

...

Läs mer

Sidor