Svar från Skatteverket, personaliggare och info film

 

Svar från Skatteverket, personaliggare och info film

tisdag, 23 februari, 2016

Ett av SPTs medelemsföretag har ställt följande fråga som SPT har sänt till skatteverket:

 

Fråga:

Företag A har av byggherren blivit utsedd att i en totalentreprenad överta ansvaret för personalliggaren. Dessutom vill Byggherren att de arbeten som företag B utför som avser installation och igångkörning av bensinpumpar ska faktureras av företag B direkt till Byggherren men att företag A hanterar företag Bs personal i företag As personalliggare.

 

Svar från Skatteverket:

Företag A kan ta över totalentreprenaden och ansvaret för personalliggaren.

Om företag B endast sätter upp bensinpumpen och kopplar på slangen omfattas de inte av kravet på personalliggare. Gräver de däremot ett hål i marken för tanken och sätter upp ett tak över bensinpumpen samt gör rörinstallation för bensinpumpen ska de de in i personalliggaren.

De som utför asfalteringsarbeten ska in i personalliggaren.

Företag B kan fakturera byggherren, dvs. bensinbolaget för pumpen och installation av pumpen.  

 

Se även film från skatteverkets infomrmation 16 februari, klicka här

 

Fler nyheter

Chok-melding: Shell giver op i Danmark - 306 stationer til salg, for info
 

Läs mer

MSB och Swedac kallar alla ackrediterade kontrollorgan typ C till samrådsmöte enligt MSBs föreskrifter (krav enligt föreskriften att närvara eller att utse företrädare). SPT har även blivit kallade till samrådsmöte där SPT kan företräda medlemsföretag, se brev nedan.
Samrådsmötet hålls 8 april i Stockholm.

MSB och Swedacs syftet med samrådsmötet är att skapa Samrådsmötet som kommer att hållas en eller två gånger per år beroende på behov och efterfrågan.

De ackrediterat kontrollorgan som inte har möjlighet att närvara vid samrådsmötet kan utse SPT att företräda...

Läs mer

Vi hälsar varmt välkommna till våra medlemmar som har gått med sedan hösten 2013

Sverige:

bia HÄRDPLAST AB

Crawford Group AB

Engborg & Partners AB

Erlandsson Bygg AB

FJ´s Reparationsteknik AB

Klotterkonsulten AKS AB

NHS Industri & Miljöservice

Tönner Tech AB
 

Danmark:

BMS A/S

Cogétil Scandinavia

NPJ Steel A/S

Sune og Jensen Aps

Thorkild Madsen A/S

 

 

Läs mer

MSB har kommit ut med information som innebär att innehållet i den återrapportering som de ackrediterade företagen för cisternkontroll ska lämna till MSB har förändrats.

Myndigheten vill ha in rapport om totala antalet genomförda återkommande kontroller för 2013 samt hur många av dessa som gett "underkännande" samt antalet utdelade reparationsår. De vill ha in informationen senast den 28 februari 2014, helst per e-post. Ytterligare information finns i fil från MSB, se nedan

Läs mer

Sidor