Svar från Skatteverket, personaliggare och info film

 

Svar från Skatteverket, personaliggare och info film

tisdag, 23 februari, 2016

Ett av SPTs medelemsföretag har ställt följande fråga som SPT har sänt till skatteverket:

 

Fråga:

Företag A har av byggherren blivit utsedd att i en totalentreprenad överta ansvaret för personalliggaren. Dessutom vill Byggherren att de arbeten som företag B utför som avser installation och igångkörning av bensinpumpar ska faktureras av företag B direkt till Byggherren men att företag A hanterar företag Bs personal i företag As personalliggare.

 

Svar från Skatteverket:

Företag A kan ta över totalentreprenaden och ansvaret för personalliggaren.

Om företag B endast sätter upp bensinpumpen och kopplar på slangen omfattas de inte av kravet på personalliggare. Gräver de däremot ett hål i marken för tanken och sätter upp ett tak över bensinpumpen samt gör rörinstallation för bensinpumpen ska de de in i personalliggaren.

De som utför asfalteringsarbeten ska in i personalliggaren.

Företag B kan fakturera byggherren, dvs. bensinbolaget för pumpen och installation av pumpen.  

 

Se även film från skatteverkets infomrmation 16 februari, klicka här

 

Fler nyheter

Från och med 1 juli gäller nya krav från MSB för de företag som är ackrediterade för cisternkontroll.

MSBFS 2011:8 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla den 1 juli 2012. Samtidigt upphävs SÄIFS 1997:9 och SÄIFS 2000:7.
Kontrollorgan som inte har sökt ackreditering enligt MSB 2011:8 får fortsätta jobba enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NSF 2003:24. Omfattningen för detta framgår av det nuvarande ackrediteringsbeslutet.

De nya föreskrifterna innehåller:

• Krav på...

Läs mer

Ett medvetet metodval kan minska Sveriges klimatpåverkan. SGF:s beräkningsverktyg för carbon footprint från efterbehandling av förorenad mark och andra markarbeten ger ett bra beslutsunderlag. Se mer under Nationella branscher och intresseorganisationer/SGF

 

Läs mer

Ta del av presentationer från de trevliga och inspirerande dagarna i Stockholm

Nu ska det bli slut på schaktolyckorna. Utbildning och ändrade attityder ska minska tillbud och olyckor vid markarbeten.
Läs mer i den bifogade PDF-filen för mer information!

I vår 30 åriga historia med UPP, det första icke metalliska flexibla rörsystemet för bensinstationer, håller vi just nu på att flytta till ett nytt ställe 11.07.11. I sjutton år har vi funnits på Dalenum, uppkallat efter Gustav Dalén, här har funnits tillverkning av massor med olika produkter, radio och TV-apparater, specialgas, prismor till ubåtsteleskop, comradio för vårt flygvapen, fyrar, AGA spisen mm mm. Under 50 och 60-talet fanns ca 3000 anställda med en egen verkstadsskola. Idag har AGA fortfarande sitt huvudkontor här i en renoverad äldre byggnad. Gustav Daléns "...

Läs mer

Den 30 november bjuder den Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin in till en konferens med temat "Det nya Vattensverige – och Europa. Ny myndighet, nya direktiv, nya utmaningar". 

Ladda ner PDF-filen för att läsa hela inbjudan.

Läs mer

Sidor